Skip to main content

Upphandling klar kring digitalt systemstöd för Växjös förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 15:51 CET

IST Lärande har vunnit Växjö kommuns upphandling av digitalt systemstöd för Växjös förskolor och skolor. Tjänsten berör drygt 18 000 barn och elever och mer än 2500 anställda. Systemet kommer att innebära att det finns en samlad funktionalitet för bedömning, omdöme, utvecklingssamtal, samtalsbokning och dokumentation av barns och elevers utveckling av kunskaper och förmågor. På sikt kommer vårdnadshavare på ett smidigt sätt att få insyn i sitt barns utveckling via systemet.

– Det här är glädjande för skolutvecklingen i Växjö, säger Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden. Det digitala systemstödet kommer att bli en betydelsefull och effektiv resurs för såväl personal i skolan som barn, elever och vårdnadshavare.

Företaget tilldelas kontraktet i konkurrens med andra mjukvaruleverantörer. I tjänsten ingår också möjlighet för barns och elevers vårdnadshavare att på sikt kunna få insyn i och vara delaktiga i barnens och elevernas utveckling. Bland annat genom att kunna ta del av bland annat bedömningar och samtalsbokning via nätet. Även skolledning och förvaltning får genom IST Lärande verktyg för uppföljning och statistik.

IST Lärande hade det anbud som uppfyllde kommunens krav på ett systemstöd som är hållbart, flexibelt, tillgängligt och effektivt för den lärande processen. Den första avtalsperioden löper över två år med option för ytterligare förlängning ett år i taget vid tre tillfällen.

– Jag ser fram emot ett bra samarbete som på sikt kan utvecklas till något mycket större, och bidra till att Växjö växlar upp ytterligare som utbildningsstad, avslutar Anna Tenje.

Kontakt:
Anna Tenje, ordförande utbildningsnämnden, Växjö kommun, 070-983 44 16
Anders Elingfors, verksamhetschef, Växjö Kommun, 0470-416 65
Ellen Bringevik, Upphandlare, Växjö kommun, 0470-79 60 35

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy