Skip to main content

Utbildning ger jobb och stipendium

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 10:01 CEST

Fredagen 23 augusti lämnar tio elever sin utbildning inom Industriteknik på GoTech-året. De har genomgått en tuff och krävande utbildning där teori och praktik har blandats. Av de som slutfört utbildningen går fyra stycken direkt till jobb och åtta stycken har kvalificerat sig för stipendium på 30 000 kr. Utbildningen har genomförts inom ramen för Yrkesvux inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö kommun.

GoTech-året är en unik samverkan mellan teknikföretag och kommunens vuxenutbildning och startade 2011. Det råder brist på utbildade CNC-operatörer och licensierade svetsare och kommunen har fått extra statliga resurser i form av Yrkesvux-satsningen vilket gjorde denna samverkan både intressant och möjlig. Arbetskraftsbrist inom dessa yrken finns i såväl hög- som lågkonjunktur och behovet av välutbildad personal finns alltid. Utbildningskraven inom industrin blir högre och högre i takt med att automatiseringen ökar. Manuella arbeten inom industrin minskar och att självständigt kunna programmera en CNC-maskin och att vara licensierad inom sin yrkesgren är snarare ett krav än en merit.

Behovet av utbildad arbetskraft till industrin kvarstår och GoTech och kommunens vuxenutbildning kommer därför att fortsätta sin utbildningssatsning tillsammans. En ny kurs startar i september och antagningsarbetet till den är påbörjat.

Betygs- och stipendieutdelning äger rum fredagen den 23/8 kl 10-12 i Kronobergsrummet i Kommunhuset, Västra Esplanaden 18. 

Medverkar gör eleverna, Elisabeth Wernerson Johnson, rektor för kommunens vuxenutbildning, Joanna Kron, verksamhetsansvarig GoTech, Marcus Sjöqvist, marknadsområdeschef Montico samt företagsrepresentanter från GoTech-företag där eleverna haft sin praktik. 

Välkommen till avslutningen med årets GoTech-utbildning!

För mer information kontakta:
Joanna Kron, GoTech, tel. 073-021 31 16
Elisabeth Wernerson Johnson, Vuxnas Lärande/Arbete och välfärd, Växjö kommun, tel. 070-540 13 87 / 0470-41 949


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera