Skip to main content

Utbildningsförvaltningen utvecklar fritidshemmens verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 20:53 CET

Skolinspektionen har genomfört tillsyn på fritidshem i Växjö kommun. Utbildningsförvaltningen har nu fått beslutet där Skolinspektionen ger grönt ljus för utvecklingen av utbildningen i fritidshemmet. Däremot riktas kritik mot att det är för många barn och elever på för små ytor. Utbildningsförvaltningen är redan igång med en översyn av samtliga lokaler. Inom en snar framtid kommer man att sätta gränsvärden som kommer att gälla framåt.

- Vi behöver ta ett steg bakåt och granska skolinspektionens kritik i förhållande till våra fritidshem. Men till viss del handlar det om problem kring hur vi registrerar barngruppernas storlek i våra administrativa system, vilket inte alltid stämmer överens med hur man har grupperat eleverna i praktiken ute på fritidshemmen. Detta håller vi på att se över nu så att det stämmer bättre med verkligheten, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.

- Barn- och elevgruppernas storlek skiljer sig mellan våra olika fritidshem. Men sammantaget i kommunen har vi en snittgrupp på 27 elever. Hur man sedan grupperar och arbetar med eleverna planeras utifrån deras olika placeringstider. Rektor är ansvarig för personalstyrkan och för att skolans lokaler används på bästa sätt för att uppfylla kraven.

Under de senaste åren har utbildningsförvaltningen genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av fritidshemmen som har fått positiv uppmärksamhet av Skolverket. Bland annat var utbildningsförvaltningen delaktig i att ta fram de nationella allmänna råden för fritidshemmet.

- Implementeringen av dessa allmänna råd pågår kontinuerligt i vår verksamhet, och vissa fritidshem har helt enkelt kommit längre än andra. Vi har även gjort egna uppföljningar som visar på en positiv utveckling av fritidshemmen. Skolverket ger oss heller ingen kritik inom detta område, vilket är ett kvitto på en god kvalitet. Men givetvis finns det mer vi kan göra för att säkerställa att kvaliteten blir likvärdig för alla fritidshem.

Att Växjö växer i rasande fart är även det en faktor som märks extra mycket i utbildningsförvaltningens verksamheter. Utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje säger att man jobbar fokuserat med både lokal- och personalfrågan.

- Stadens demografiska utvecklingen är positiv, men det för med sig rejäla utmaningar. Just nu bygger vi för fullt på flera ställen i Växjö, för att möta upp med lokaler till det ökade antalet barn och elever. När det gäller personal så har vi, liksom många andra kommuner, svårt att rekrytera i den utsträckning som vi behöver. Det är också något vi jobbar hårt för att lösa. Men vi ligger redan nu väl framme med utbildad och duktig personal på våra fritidshem.

Camilla Holmqvist berättar att förvaltningen just nu gör en översyn av samtliga av sina lokaler.

-Vi vill ha en helhetsbild för att sedan se till att alla ytor används på bästa och mest ändamålsenliga sätt. Vi ser det som en självklarhet att alla lokaler samutnyttjas. Översynen ska även resultera i att gränsvärden för grundskolan fastställs. Det kommer att vara en stor hjälp för oss framåt.

För mer information:

Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden, 0470-43384

Camilla Holmqvist, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, 0470-41637

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy