Skip to main content

Utredning kring försörjningsstöd blir redskap mot utanförskap

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 10:48 CET

Nämnden för arbete och välfärd har genomfört en utredning av hushåll med långvarigt försörjningsstöd (mer än 27 månader). Kostnaderna ökar i gruppen och nämnden har därför velat utreda hur insatser kan utformas för att växjöbor i långvarigt utanförskap ska komma i egen försörjning.

Uppföljningen visar att ensamhushåll med en kvinna, född utanför Norden, med lägre än medelutbildningsnivå, är överrepresenterade när det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Få personer som har långvarigt försörjningsstöd är över 65 år.

- Ensamma kvinnor med språkhinder och låg utbildning riskerar ett av de värsta slagen av utanförskap. Bilden har tidigare varit att det är så kallade "fattigpensionärer" och större hushåll av utomeuropeiskt födda, men utredningen visar att så inte är fallet. Vi behöver nu titta på hur vi kan förbättra insatserna för att bryta utanförskapet för de som länge varit utanför, eller kanske aldrig kommit in i samhället. Utredningen har gett oss ny kunskap om hur gruppen i långvarigt utanförskap ser ut. Den behöver ligga till grund för ett skyndsamt arbete med nya eller bättre insatser, säger Annika Stacke (L).

- Växjölöftet behöver särskilt fokusera på att nå de som under lång tid varit i utanförskap. Behovet av fler enkla jobb blir uppenbart. Arbetsmarknaden har ett underskott av arbetstillfällen som kräver låg eller ingen utbildning eller arbetslivserfarenhet. Risken för passivisering är särskilt stor bland ensamma utan arbete, med låg utbildning och möjligen språkförbistringar Växjölöftets matchnings- och utbildningsinsatser har betydelse för att stötta de som varit i långvarigt utanförskap. Samtidigt är våra tydliga krav på motprestation viktiga för att undvika passivisering. Växjö kommun ska aldrig ge upp på någon, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Utredningen presenteras på Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott. Förslaget är att ge förvaltningen i uppdrag att se över rutiner och metoder, för att presentera förslag på hur fler med långvarigt försörjningsstöd ska komma i egen försörjning.

För mer information och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för Arbete och välfärd, 072-300 55 77

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy