Skip to main content

Växjö blir nationell modellkommun för tidiga insatser

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2020 12:00 CET


Att tidigt ge stöd genom hembesök till utsatta grupper kan vara en effektiv metod för att förbättra barnens hälsa och ge dem en tryggare uppväxt. Växjö kommun utvidgar nu ut Rinkebymodellen med fler tidiga insatser och har fått det nationella uppdraget att stötta nya kommuner i deras arbete. Familjecentralen Araby blir Växjös bidrag till projektet som särskilt ska arbeta för en god psykisk hälsa hos barn.

I Rinkebymodellen ingår hembesök, rådgivning och vägledningmaterial till förstagångsföräldrar under barnets första 15 månader. Nu utökas modellen och kommer i ett pilotprojekt rikta sig till barn och deras föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden. Familjecentralen Araby kommer att vara basen i projektet inom Växjö kommun.

– Genom att ha ett nära samarbete hoppas vi kunna tidigt kunna nå de familjer som är i behov av extra stöd. Målet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och vård och att barnen får en bra och trygg uppväxt, säger Magnus Wibert, tillförordnad avdelningschef barn och familj.

Modellarbetet för Växjö kommun startade den 25 februari där deltagare från mödrahälsovården, barnhälsovården, tandvården, socialtjänsten och Socialstyrelsen genomförde en workshop. Under workshopen diskuterades hur de olika parterna kan bidra till ett utökat hembesöksprogram där de under en längre tid ska kunna ge ett särskilt stöd till familjer där vanlig barnhälsovård inte räcker till eller till familjer som befinner sig i en utsatt livssituation.

– Tidiga insatser är en uthållig prioritering från nämnden för arbete och välfärd för att pressa tillbaka utanförskap. Att förebygga utsatthet är i grunden en rättvisefråga. Alla barn ska kunna bli sitt bästa, oavsett vilka förutsättningar de föds till. Att tidigt upptäcka risker och sätta in stöd kan i förlängningen minska såväl mänskligt lidande som samhällskostnader, säger Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd.

För mer information

Magnus Wibert, tillförordnad avdelningschef barn och familj, 0470-437 83

Oliver Rosengren (M), ordförande nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Bakgrund

Socialstyrelsen satsar 10 miljoner kronor under tre år (2020-2022) för att genomföra pilotprojektet i fyra kommuner med Växjö kommun som modellkommun. Man utgår från Målet är att det efter projektets avslut finns en metod för hembesöksverksamheten som är baserad på evidens eller beprövad erfarenhet, där Rinkebymodellen[1] är grunden. Syftet är att särskilt främja en god psykisk hälsa hos barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Under genomförandet sker löpande utvärdering och men en oberoende aktör kommer att göra slututvärderingen under år 2023-2024.

[1] http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Jamlik_halsa/Rapporter/BVC-rapport-2017.pdf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.