Skip to main content

Växjö bowlinghall konkurrensutsätts

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 11:28 CET

Fritidsnämnden i Växjö kommun beslutade på måndagen att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en konkurrensutsättning av bowlingverksamheten i Växjö.

Konkurrensutsättningen kommer att ske efter sedvanliga förhandlingar enligt lagen om medbestämmande, MBL, med arbetstagarorganisationerna.

Fritidsnämnden har tidigare uttalat att bowlingverksamheten inte bör bedrivas i kommunal regi utan istället genom privata alternativ. Olika alternativ har undersökts och fritidsnämnden har nu uppvaktats av ett flertal olika intressenter, vilka begärt besked omgående om möjlighet till övertagande finns.

För mer information och kommentarer
Ulf Hedin, ordförande fritidsnämnden, tel 0733-687050

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera