Skip to main content

Växjö höjer cykelstatusen - underlättar för cyklister att åka kollektivt

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 08:10 CEST

Lördagen den 15 juni öppnade kommunens första cykelgarage på stationsområdet i Växjö. Det är Växjö kommun som tillsammans med Länstrafiken Kronoberg vill inspirera fler till att kombinera tåg eller buss med cykel för vidare färd till/från arbete och bostad.  

Med nya tågstationer och bättre pendlingsmöjligheter i regionen förväntas kollektivresandet och därmed även antalet cyklister till och från stationen i Växjö kommer att öka markant. 

– Vi ser cykel och elcykel som naturliga komplement till kollektivtrafiken och hoppas att ett cykelgarage kan inspirera fler pendlare till att kombinera tåg eller buss med att cykla till och från stationen. Vår ambition är att det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att byta mellan olika färdsätt och vi tror att cykelgaraget kan bidra till att fler vill förändra sina pendlarvanor, förklarar projektledare Mats Persson.

Det låsbara cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt och placerat alldeles intill den anslutande tåg- och busstrafiken. Det har plats för 62 cyklar och är utrustat med laddningsmöjligheter för elcyklar, låsbara förvaringsskåp och det finns även tillgång till cykelpump. För att få tillträde till cykelgaraget används Länstrafikens Resekort.

– För att Resekortet ska fungera behöver det registreras för tjänsten vilket görs i Länstrafikens kundcenter, säger Mats Persson. I samband med registreringen erhålls en kostnadsfri ”prova-på-period” i 10 dagar och vill man därefter fortsätta att abonnera på en plats är avgiften 80 kronor för 30 dagar. El för uppladdning av elcykel, förvaringsskåp och tillgång till cykelpump ingår i avgiften.

Cykelgaraget är en del i ett EU-finansierat projekt (Elmos) inom Södra Östersjöprogrammet som
handlar om att introducera elcyklar som ett komplement till kollektivtrafiken. Utöver byggnation av cykelgaraget lånar Växjö kommun även ut elcyklar till anställda på olika arbetsplatser i Växjö via deras arbetsgivare och man jobbar med framtagningen av strategi för elfordon i kommunen.

-Vi ser Elmos projektet som en viktig del i att närma oss kommunens målsättning att minska de fossila koldioxidutsläppen med minst 55 % per invånare till 2015 jämfört med 1993 och att Växjö ska vara en
fossilbränslefri kommun senast 2030, säger Anna Tenje, tekniska nämndens ordförande i Växjö kommun och tillägger att om fler väljer elcykel och då gärna i kombination med kollektivtrafik så förbättras även tillgängligheten i stadens centrum och en bättre hälsa främjas.

Mer information om Växjös nya cykelgarage finner du på www.vaxjo.se/cykelgarage

Fakta: ELMOS är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som pågår till och med september 2014. Utöver Växjö medverkar kommunerna Rostock (Tyskland), Malbork (Polen), Trabki Wielkie
(Polen) och Karlskrona samt Energikontor Sydost och Pomeranian Association Common Europe.

För ytterligare information kontakta

Mats Persson, projektledare telefon 070-991 20 59, e-post mats.persson@vaxjo.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy