Skip to main content

Växjö i täten för att få unga till arbete

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 12:36 CET

Regeringens delegation för unga till arbete (Dua) utlyser medel till kommuner för traineejobb och utbildningskontrakt. Växjö kommun ligger i framkant. Arbete och välfärd sökte och fick medel som en av de första kommunerna i Sverige redan vid utlysningen i höst. Vid årsskiftet var därför en fjärdedel av alla utbildningskontrakt och traineejobb i Växjö kommun.

- Växjölöftet gör skillnad för unga växjöbor. Vår ambition är att få på plats Sveriges mest funktionsdugliga arbetsmarknad, i nära samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, arbetsplatserna och växjöborna. Att vi nu visar framfötterna med traineejobb och utbildningskontrakt är ett exempel på hur vi ska förverkliga det, säger Oliver Rosengren, ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

När regeringen presenterat sina åtgärder beskrev Växjö kommun en oro för att det blir för många olika anställningsstöd, som kan bli snårigt för arbetsgivare, istället för nödvändiga reformer för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Regeringen har nu, vid sidan av befintliga instegsjobb, nystartsjobb och yrkesintroduktionsanställningar, lagt till utbildningskontrakt, traineejobb och extratjänster.

- Regeringen behöver genomföra nödvändiga reformer för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Samtidigt finns inga skäl för oss att inte använda de redskap som regeringen ger kommunen. Vi var en av de kommuner som fick medel redan vid Delegationen för unga till arbetes första utlysning i november. Nu börjar kommunerna som inte haft lika väl förberett och målinriktat arbete att söka medel. Vi är på tårna och har ett beslutsamt arbete för fler unga i arbete, fortsätter Oliver Rosengren.

- Vi är pragmatiska och använder de verktyg som regeringen ger kommunerna. Regeringen försöker underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som de erbjuds utbildning. För att långsiktigt minska arbetslösheten och öka sysselsättningen behöver vi stärka ungdomars kompetens, samtidigt som vi ger dem erfarenheter på arbetsmarknaden. Traineejobben och utbildningskontrakten gör det möjligt, avslutar Ola Kronkvist (MP), ledamot i nämnden för arbete och välfärd.

Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77
Ola Kronkvist (MP), ledamot Nämnden för arbete och välfärd, 070-811 81 22 (nås efter klockan 17 idag, 5/2)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy