Skip to main content

Växjö i topp 20 när Fokus rankar var i Sverige det är bäst att bo

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 06:30 CEST

För nionde året rankar tidskriften Fokus Sveriges alla kommuner för att ta reda på var i landet det är bäst att bo. Växjö rankas i år som nittonde bästa kommunen i Sverige att bo i och Växjö behåller därmed sin position på topp 20. Rankingen har dock genomgått en större förändring vilket gör det svårt att dra några direkta slutsatser av en förändring i placering mellan 2013 och 2014.

-Det går bra för Växjö, konstaterar Bo Frank, kommunalråd i Växjö kommun. Växjö kan erbjuda en helhet med bostäder, infrastruktur, arbete, bra skolor och högre utbildning, handel och upplevelser,
fortsätter han.

Växjö utmärker sig särskilt med en tiondeplacering i kategorin äldre. Aspekter som i undersökningen värderas högt i kategorin äldre är kulturutbud, brukarbedömning inom hemtjänst, tillgänglighet till läkare och sociala insatser för äldre.

-I Växjö finns allt nära, här kan man leva bra. Kulturutbud och tillgänglighet till läkare gynnar alla såväl yngre som äldre, säger Catharina Winberg, ordförande i omsorgsnämnden Växjö kommun.

Växjö placerar sig högt även i övriga kategorier i undersökningen; att vara ung 31, att ha familj 69, att arbeta 27 och fundamentala variabler 16.

Jenny Rungegård vd på Växjö citysamverkan är nöjd med hur Växjö kommun arbetar proaktivt med att hela tiden göra Växjö mer attraktivt.

-Här finns en gemensam strävan att attrahera arbetskraft, etablera företag och skapa en plats som människor trivs på, säger Jenny Rungegård, politiker, företag och universitet samverkar gränsöverskridande, det bidrar också till kommunens utveckling och tillväxt.

Bäst att bo 2014 har genomgått en större förändring sedan förra årets ranking. En nyhet i år är att man för första gången delat in undersökningen efter kommunernas storlek för att göra jämförelser mellan kommunerna mer rättvisa. I kommungruppen "stadskommuner" där 46 av landets kommuner inklusive Växjö ingår har Växjö ranking 7 och i totalrankingen där Sveriges samtliga 290 kommuner ingår rankas Växjö på plats 19. Förändringen gör att det är svårt att dra några direkta slutsatser av en förändring i placering mellan 2013 och 2014.

För frågor och kommentarer

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon 0470-413 90, 0705-84 13 90

Catharina Winberg, ordförande i omsorgsnämnden Växjö kommun, telefon 0470-413 86,
0766-21 65 88

Jenny Rungegård vd på Växjö citysamverkan, telefon 070-335 95 91


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera