Skip to main content

​Växjö kommun ändrar arbetssätt för förbättrad arbetsmiljö

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2018 13:39 CEST

Växjö kommun har utrett hur kommunen ska arbeta med företagshälsovård och insatser för att stötta chefer och den enskilda medarbetaren i arbetsmiljöfrågor. Detta är en del i arbetet kring strategiska processer, värdegrund och tydliggörande av chefskap och medarbetarskap. Idag tog kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, KSOP, beslutet att förändra strukturen kring dessa frågor.

Förändringen innebär att Växjö kommun:

  • Behåller och utvecklar frågor som rör det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Här ingår bland annat analys av sjuktal och medarbetarundersökningar, proaktiva insatser, stöd till chefer, utbildningsinsatser, hälsosatsningar med mera.
  • Genomför en upphandling av de samlade tjänster som rör det reaktiva arbetet för enskilda medarbetare, samt lagstadgade hälsoundersökningar i företagshälsans uppdrag.

För Kommunhälsan innebär detta att en del av verksamheten kommer integreras med Växjö kommuns HR-avdelning, och en del läggs ut på entreprenad.

HR-avdelningen blir dock den sammanhållande funktionen av alla frågor och kommer noga följa upp arbetet även hos den externa leverantören. Den inbyggda delen av företagshälsovården kommer fortsatt ha en oberoende ställning kopplat till arbetsmiljölagen.

- Utredningen visar att det är svårt att behålla inbyggda företagshälsor i organisationer av Växjö kommuns storlek och samtidigt bibehålla kvalitén. Förväntningarna på Kommunhälsan har också varit otydliga. Medarbetarna på Kommunhälsan gör ett jättebra jobb men vi behöver göra en förändring för att säkerställa företagshälsovården för våra medarbetare och dessutom kunna jobba mer systematiskt med det proaktiva. Detta blir en förstärkning av arbetsmiljöarbetet i Växjö kommun, säger Per Schöldberg (C), ordförande i KSOP.

- Fokus för utredningen har varit kommunens medarbetare, inte bara de som behöver företagshälsovård utan även arbetet med förebyggande insatser och hur vi kan ge stöd och utbildning åt chefer och grupper. När vi nu landat i denna förändring kommer Kommunhälsans medarbetare vara viktiga för förändringsarbetet eftersom de har bred erfarenhet och kunskap, säger Monica Skagne, kommunchef.

Kommunhälsan har idag cirka 7500 medarbetare knutna till sig. Det handlar om medarbetarna på Växjö kommun, Värends räddningstjänst samt Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum, som samtliga kan använda Kommunhälsan.

Förändringen kommer ske succesivt under 2019.

För mer information och intervjuer:
Per Schöldberg (C), ordförande KSOP, 070-869 49 25
Monica Skagne, kommunchef, 072-383 60 31
Jens Sonnbjer, tf personal och HR-chef, 0708-54 70 59
David Jönsson, enhetschef Kommunhälsan, 0733-36 06 23

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy