Skip to main content

Växjö kommun förstärker skuldrådgivningen med konsumentrådgivning

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 12:13 CET

Nämnden för arbete och välfärd ska förstärka budget- och skuldrådgivningen med konsumentrådgivning. Det blir totalt mer resurser och extra personal som kan arbeta med hela verksamheten. Fokus på förebyggande och utåtriktat arbete förstärks för hela ekonomirådgivningen.

- Utåtriktat arbete ska prioriteras. Skolungdomar och nyanlända blir särskilt viktiga målgrupper för att förebygga skuldsättning. Ett beslutsamt arbete har gett resultat. Det är därför dags för nästa steg i att utveckla arbetet för att minska skuldsättningen. Växjö kommun kommer övergå till ekonomirådgivning, och komplettera den nuvarande budget- och skuldrådgivning med konsumentrådgivning. Det förebyggande arbetet ska prioriteras. Tidiga insatser mot skuldsättning ska förebygga överskuldsättning och minska risken att utanförskap går i arv, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Under 2015 genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete efter att Konsumentverket presenterat Växjö som en av kommunerna med längst kötid till skuldrådgivning. Efter åtgärderna kortades köerna till budget- och skuldrådgivning från åtta till tre månader under 2015. Nu fortsätter utvecklingen med en förstärkning av verksamheten som hämtar inspiration från forskning. Vid Linnéuniversitetet finns fil.Dr. Lisbeth Sandvall, som specialiserat sig på skuldsättning. Nämnden för arbete och välfärds ordförande har träffat henne för samtal om hennes forskning. Den visar att förebyggande arbete har betydelse.

För merinformation och intervjuer:
Oliver Rosengren (M), ordförande Nämnden för arbete och välfärd, 072-300 55 77

Bakgrund
Hushållens skulder har växt under hela 2000-talet. Idag är skuldkvoten, alltså hushållens skulder i andel av disponibel inkomst, över 170. Skulderna är alltså 70 procent större än de disponibla inkomsterna. Utvecklingen påhejas av ränteläget. För 25 år sedan gick en tiondel av hushållens inkomst åt räntekostnader, det rekordlåga ränteläget gör att motsvarande andel i dag bara är drygt 2 procent.

Skulderna växer för de skuldsatta. 2238 växjöbor var skuldsatta vid årets början, en ökning sedan 2010 med 59 personer. Justerat för befolkningsutveckling innebär det en minskning av andel skuldsatta växjöbor. Under samma tid har de totala skulderna ökat från ungefär 298 000 000 kr till 421 000 000, eller med 41 procent. Färre är skuldsatta, men de som är skuldsatta har en allt svårare situation.

Skuldsättning finns i alla inkomstgrupper. Skuldkvoten är ungefär lika hög i samtliga inkomstgrupper, utom í tiondelen med lägst inkomst. Där är skuldkvoten betydligt högre. Växjö kommuns beslutsamma arbete för att fler ska lämna utanförskap för egen försörjning är av stor betydelse i arbetet mot inkomstsvaga gruppers tunga skuldbördor. Växjölöftet behöver särskilt ge stöd och hjälp i att stärka och matcha växjöbor som är överskuldsatta.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy