Skip to main content

Växjö kommun inför fastighetsnära insamling

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 17:39 CET

Från och med 2019 finns det möjlighet att få förpackningar och tidningar hämtade vid tomten. Då inför Växjö kommun fastighetsnära insamling för villor och fritidshus.

Insamlingen av förpackningar och tidningar kommer att ske i så kallade fyrfackskärl. Ett fyrfackskärl är en soptunna med fyra fack som gör det möjligt att källsortera direkt vid tomten. Varje villa har två fyrfackskärl. På så vis går det enkelt att sortera olika sorters förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall hemma och invånarna slipper åka till en återvinningsstation.

Fastighetsnära insamling är också en vinst för miljön eftersom återvinningen av förpackningar ökar. Idag kastar hushållen 2,5 kilo förpackningar i restavfallet varje vecka, som sedan går till spillo genom förbränning. Erfarenheter från andra kommuner visar att det finns potential att minska mängden förpackningar med närmare 70 procent när fastighetsnära insamling införs.

- Växjö har högt satta miljömål. Genom att införa fastighetsnära insamling kommer Växjö kommun att ta ännu ett steg framåt för ett mer hållbart samhälle säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden.

Fastighetsnära insamling är en ökad service för invånarna, men innebär även en investering i nya sorts sopkärl och hämtningen kommer att ske med andra sopbilar än de som används idag. Därför kommer avgiften för sophämtning att blir högre i samband med att systemet införs.

- Med det nya fyrfacksystemet kommer det vara lättare för alla växjöbor att kunna delta i detta viktiga miljöarbete berättar Cheryl Jones- Fur, ordförande i miljöberedningen.

Det nya sorteringssystemet beräknas starta under 2019 och omfattar villor och fritidshus i Växjö kommun. Det kommer att införas stegvis i kommunen och det är ett frivilligt system.

Mer information och intervjuer:

Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden, 070-991 29 14

Cheryl Jones- Fur (MP), ordförande miljöberedningen, 073-982 52 66

Henrik Östman, tf renhållningschef, 076-621 66 15

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.