Skip to main content

Växjö kommun medverkar i mässan Funka För Livet 2016

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 16:02 CEST

I dag finns det många som lägger ner ett stort arbete på att underlätta livet för människor som har behov av hjälpmedel och stöd. Funka för livet är mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående samt äldre. På mässan samlas även yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Inriktningen på mässorna är att framhålla produkter och tjänster som har till syfte att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen. Den senaste mässan lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare. Beslutet att expandera gör att mässan kan nå en bredare målgrupp i södra Sverige och förstärka Funka för livet som begrepp.

I månadsskiftet oktober/november 2014 fick Växjö kommun förfrågan om att medverka i Funka För Livet-mässan som anordnas i Tipshallen den 20 – 21 april 2016. För att få ett så bra underlag inför beslutet om i vilken omfattning Växjö kommun ska delta gjordes under våren intresseförfrågningar hos olika verksamheter. Positiva svar kom från Stadsbiblioteket, Framtid Kronoberg, omsorgsförvaltningen, daglig verksamhet, särskolorna och Kulturskolorna.

Kommunstyrelsen beslutar att Växjö kommun går med som prioriterad sponsor i mässan Funka För Livet 2016.

http://vaxjo.funkaforlivet.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy