Skip to main content

Växjö kommun och Polisen möter invånarna under Karl-Oskardagarna

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 10:25 CEST

Lördag 19 augusti klockan 13.30–15.00 finns representanter från Växjö kommun och Polisen i Växjö på Stortorget för att ta emot synpunkter och berätta om trygghetsskapande åtgärder som görs i Växjö. Bland annat kan invånarna träffa kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M), lokalpolisområdeschef Jonas Eek och fältarbetare från kommunen.

Polisen och Växjö kommun slöt nyligen ett avtal för att förbättra tryggheten och minska kriminalitet i hela kommunen. För att bidra till en tryggare stadskärna ska polisen öka synligheten och ha en mer organiserad närvaro i Växjö centrum tillsammans med kommunen vid festivaler och ungdomsevenemang, men även i vardagen. Växjö kommun ökar antalet nattvandringar, prioriterar fältarbetet och båda parter lyfter även fram de viktiga polisvolontärerna.

- Den upplevda otryggheten ökar och i Växjö har vi bestämt oss för att vi tillsammans, Polisen och Växjö kommun, ska kraftsamla ordentligt för att pressa tillbaka kriminalitet, otrygghet och utanförskap. Samarbetet mellan kommunen och polisen lokalt i Växjö är i grunden bra, vi vill fortsätta stärka och utveckla det arbetet och arbeta mot en gemensam målbild, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på brottsförebyggande arbete som genomförts i kommunen:

  • Trygghetsskapande åtgärder i centrum genom bl.a. mer synlig närvaro av polis.
  • Kameraövervakning i Arabyområdet och vid skolor runt om i kommunen.
  • Bättre belysning och åtgärder i den fysiska miljön etc. i olika parker och vid gångstråk.
  • Direktmöten där kommun och polis tillsammans har möte i olika stadsdelar, orter för att tillsammans med invånarna diskutera aktuella frågor.
  • Social insatsgrupp, där vi tillsammans arbetar mycket framgångsrikt med ungdomar som behöver stöd.
  • Trygghetsvandringar inom bostadsområden.

Kommun och polis vill också trycka på att ökad trygghet i samhället är alla invånares gemensamma ansvar.

- Vi är stolta över de föräldrar och frivilliga som ställer upp men vi behöver bli fler. Vi vill engagera fler vuxna, såväl föräldrar som andra vuxna, och föreningslivet. Därför prioriterar vi att utveckla trygghetsvandringar, föräldravandringar och stärka samarbetet mellan fältarbetarna och polisen ytterligare, säger Anna Tenje.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje, kommunstyrelsens samt brottsförebyggande rådets ordförande Växjö kommun, 070-983 44 16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.