Skip to main content

Växjö kommun och Trafikverket överens om prioriteringar för Växjös infrastruktur

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 15:41 CEST

Växjö växer och trafikbelastningen på vägnätet, i och runt Växjö, börjar närma sig sitt kapacitetstak. Av den anledningen har Växjö kommun och Trafikverket gemensamt tagit fram, analyserat och enats kring vilka infrastrukturåtgärder som ska prioriteras framöver, för att säkra stadens fortsatta utveckling.

Prioriteringarna beskrivs i en så kallad åtgärdsvalsstudie och det är första gången som Trafikverket genomför en sådan för en hel kommun. Idag presenterades studien och parterna skrev också under en överenskommelse för hur de gemensamt vill hantera vägsystemet i och kring staden. 

- Snart är vi 100 000 invånare och det känns bra att vi nu har en gemensam plan för hur vi nu och i framtiden ska binda ihop och utveckla staden på ett effektivt och hållbart sätt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Överenskommelsen ska bland annat bidra till mål om attraktivare kollektivtrafik, ökad andel som cyklar och effektiv framkomlighet för motorfordon och transporter.

- Åtgärdsvalsstudien ger underlag för en fortsatt dialog mellan Växjö kommun och Trafikverket där vi är överens om ett långsiktigt arbetssätt som säkrar stadens fortsatta utveckling på såväl kommunala som statliga vägar. Växjö spelar också en viktig roll som nod i hela Kronoberg varför infrastrukturen måste fungera till, i och förbi staden säger Lennart Andersson, regional direktör syd, Trafikverket.

Åtgärderna som redogörs för i åtgärdsvalsstudien innefattar fyra delområden:

1. Hållbar fordonstrafik

Handlar om att påverka efterfrågan på hållbara och säkra färdmedel, bland annat genom;

  • Mobility management, det vill säga att påverka resebeteenden och få fler att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.
  • Införa p-avgift på alla p-platser i hela tätorten och minimera antalet subventionerade- eller gratisparkeringar i staden
  • Öka framkomligheten på av- och påfarter på Norrleden

2. Utvecklad cykeltrafik

Handlar om att uppnå ökad cykeltrafik genom att prioritera cykeltrafik framför övrig trafik, få stopp och hinder, undvika omvägar samt undvika konflikter med gångtrafik, bland annat genom;

  • Nya cykelöverfarter på passager med hög belastning
  • Drift och underhållsplan för att öka andelen som cyklar
  • Utbyggnad av cykelvägnät och cykelvägvisning

3. Utvecklad kollektivtrafik

Handlar om att göra det mer attraktivt att resa kollektivt genom att ställa krav på bland annat infrastruktur och fordon, bland annat genom;

  • Generell kvalitetshöjning på kollektivtrafiken
  • Enklare att ta med cykel på buss och tåg

4. Större fysiska vägåtgärder

Handlar om det kommunala och statliga vägnätet och behovet av att utveckla infrastrukturen i takt med att staden växer, bland annat genom;

  • Utveckla anslutningen mellan Riksväg 27 och Teleborgsvägen
  • Bygga ut Södra länken för genomfartstrafik
  • Bygga ut Norrleden till fyrfältsväg
  • Bygga ut trafikplats Helgevärma med en påfart från söder mot öster

Hela åtgärdsvalsstudien bifogas pressmeddelandet.

För mer information och frågor

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), 070-983 44 16
Lennart Andersson, regional direktör syd, Trafikverket, 070-519 51 36

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.