Skip to main content

Växjö kommun ökar servicegraden

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 13:05 CET

2015 års servicemätning från Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, visar att Växjö kommun förbättrat sitt resultat jämfört med 2014 när det gäller service via telefon och epost.

- Medarbetarna på kommunens kontaktcenter arbetar varje dag för att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare, det är glädjande att deras vilja att ständigt öka servicegraden också visar sig i undersökningen, säger Anna Johansson, kontaktcenterchef på Växjö kommun.

Kommunerna har bedömts utifrån olika kriterier. Vad gäller telefoni handlar det om tillgänglighet, svar på frågan, information, intresse och engagemang och bemötande. På tillgänglighet och svar på frågan ligger Växjö bättre än riksgenomsnittet, information och bemötande ligger på samma nivå som de andra kommunerna, medan intresse och bemötande är sämre än snittet. Men samtidigt är resultatet även för dessa kriterier bättre än föregående år. Även när det gäller svar via epost får Växjö ett bra resultat.

- Vi fortsätter att arbeta mot att ge medborgarna ännu bättre service när de ringer eller mejlar Växjö kommun. Det ska vara enkelt att få svar och vägledning, säger Anna Johansson.

För information och intervjuer:
Anna Johansson, kontaktcenterchef, 0470-414 03
Monica Skagne, kommunchef, 072-383 60 31

Om undersökningen:
Undersökningen, som är genomförd på uppdrag av SKL, har gjorts av företaget JSM Telefront.De frågeområden som behandlats är vanligt förekommande frågor från medborgare. JSM Telefront har ringt och skickat mejl till kommunerna. Frågeområdena som behandlats är bygglov, förskola, grundskola, individ och familjeomsorg, miljö och hälsa, gator och vägar, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid och kommunledningskontoret.Företaget har ringt/mejlat två gånger per fråga, sammanlagt 120 sökningar via telefon och 120 sökningar via mejl under en femveckors period, vecka 43–46. Växjö kommun jämförs i undersökningen med kommuner i samma storlek.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.