Skip to main content

Växjö kommun ser över rutinerna kring Växjö Art Site

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 13:24 CET

Konstverket Pissed Elin som ska sättas upp vid Växjösjön har orsakat debatt sedan det blev klart att det valts ut att bli nästa konstverk i konststråket Växjö Art Site, det sjätte i ordningen. Vi vill idag efter inslag och artiklar i media med Nicolas Hansson, avdelningschef för konst och kultur i Växjö kommun, klargöra hur processen går till och be om ursäkt för de fel som begåtts.

Växjö kommun har tidigare genomfört fem Växjö Art Site-etapper och varje etapp följer i stort sett samma arbetsgång. Första steget är att det skrivs ett konstprogram med riktlinjer och tillsätts en konsult som blir projektledare. Projektledaren är specialist och oberoende part i processen. Projektledaren och en tjänsteperson gör en bruttolista med konstnärer som kan vara aktuella för projektet. Listan kokas sedan ner till fem konstnärer, varav tre går vidare till tävling och två hamnar på reservplats. Tre konstnärer får sedan i uppdrag att skissa på varsitt förslag.

De tre förslagen presenteras för en utvärderingsgrupp, ibland omnämnd som juryn, och blir dessutom föremål för offentlig omröstning. Omröstningen sker på webben och på flera platser i Växjö, bland annat Grand Samarkand, Växjö konsthall, Växjö bibliotek och universitetsbiblioteket. Utvärderingsgruppen består av personer med specialistkompetenser, och ska inte förväxlas med en beslutande jury. Utvärderingsgruppen följer en mall med kriterier för poängberäkning. Alla övriga anteckningar från gruppens arbete makuleras av sekretesskäl.

Förfarandet kring Växjö Art Site skiljer sig från en vanlig upphandling av konst, eftersom det finns ett moment med offentlig omröstning. Resultatet av utvärderingsgruppens arbete och den offentliga omröstningen redovisas muntligt för kultur- och fritidsnämndens presidium av avdelningschefen för konst och kultur. Därefter tar nämnden ett beslut.

Vid samtliga sex Växjö Art Site-etapper har nämnden följt resultatet från den offentliga omröstningen framför utvärderingsgruppens utlåtande. För att minimera påverkan sker den offentliga omröstningen och utvärderingsgruppens arbete helt oberoende av varandra. Rösterna räknas av projektledaren.

I fallet med Pissed Elin var medlemmarna i utvärderingsgruppen inte eniga, men två av förslagen fick sammanlagt samma poäng. I den offentliga omröstningen var resultatet tydligt – Pissed Elin fick flest röster.

- Jag har såklart ingen avsikt att ljuga, men jag har slarvat kring hur jag uttryckt mig om gruppens arbete. Min uppfattning var att vi var överens på det sättet att två av verken hade störst konstnärliga kvaliteter och att Pissed Elin skulle förordas, samt att vi enades om att det var detta jag skulle presentera för nämnden. Men vi tyckte självklart inte helt lika i gruppen och det har jag inte varit tydlig med. Jag ber om ursäkt för hur jag uttryckt mig. Jag vill givetvis möta utvärderingsgruppen igen för att få en samlad bild, säger Nicolas Hansson.

- Även om utvärderingsgruppen kommit fram till annat förslag hade det inte haft betydelse för vårt beslut, folkets röst väger tyngre, säger Eva Johansson (C).

I samband med P4 Kronobergs granskning har Växjö kommun också kommit fram till att rutinerna kring Växjö Art Site måste ses över. Det är en annorlunda upphandling där kraven på dokumentation inte är lika långtgående som när kommunen i vanliga fall upphandlar varor och tjänster. Men det krävs ändå tydligare dokumentation i efterhand. En erfarenhet är bland annat att en extra tjänsteperson ska sköta sekretariat och formalia i processen.

Invigningen av Pissed Elin har skjutits upp, först ska Växjö kommun prata med de släktingar till Elin Wägner som har hört av sig. Konstverket kommer att invigas längre fram.

För mer information och intervjuer:
Eva Johansson (C), ordförande i kultur-och fritidsnämnden, 0709-912 087
Nicolas Hansson, avdelningschef konst och kultur, 0470-414 62
Anna-Karin Axelsson, tf förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, 070-67 41 453

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy