Skip to main content

Växjö kommun skjuter på investeringar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 10:00 CET

Kommunstyrelsen beslutar att senarelägga eller stryka vissa projekt från kommunens planerade investeringar.

På grund av det besvärliga ekonomiska läget har kommunstyrelsen låtit göra en översyn av planerade investeringar. Vissa av de planerade investeringarna kommer att skjutas på framtiden, andra stryks helt.

-När vi ser att de ekonomiska förutsättningarna förändras måste vi agera direkt, kommenterar Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande. Exempel på investeringar som har varit planerade under
2013, som nu skjuts på framtiden eller stryks är:

  • Vackrare infarter RV 23 söder ifrån, RV 25 väster ifrån. Senareläggs till 2014.
  • Om- och tillbyggnad teatern senareläggs till 2014. 
  • Bygginvesteringar i Teknikum höghus och Kungsmad höghus  och kök stryks. 
  • Kollektivtrafik, nytt linjenät med busshållplatser, signalanläggingar m.m. delas upp mellan 2013-2014

För mer information
Bo Frank (M), kommunalråd, tel. 0470-413 90, 0705-84 13 90
Per Schöldberg (C), kommunalråd, tel. 0470-413 91, 0708-69 49 25
Ove Dahl, kommunchef, tel. 0470-413 81, 0705-73 38 14
Ingemar Waldemarsson, ekonomichef, tel. 0470-410 33, 0706-24 10 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy