Skip to main content

Växjö kommun stärker kunskapen kring bibliotek och biblioteksfunktioner genom samarbete med Sydafrika

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:37 CET

Under vecka 47 besöker sju kommunrepresentanter från Tlokwe City Council, Sydafrika, Växjö. Syftet med besöket är att besökarna tillsammans med representanter från Växjö kommun fördjupa sig i digitalt berättande, användandet av mobiltjänster, mobila bibliotekstjänster såsom bokbuss och dess sydafrikanska motsvarighet; container libraries samt integrerade bibliotek. 

Två av dagarna kommer deltagarna att göra praktik genom att följa sin svenska partner i dess dagliga arbete för att få en ökad förståelse för hur det praktiska arbetet går till. Linnéuniversitetet deltar också i projektet med kunskap kring digitalt berättande genom ett flertal workshops vilket ger projektet en ytterligare dimension. Ytterligare en intressant sak är att Tlokwes borgmästare har valt att skicka med två extra deltagare vilket är två politiker från oppositionen på Tlokwes egen bekostnad. Detta har aldrig tidigare hänt såvida inte det har varit ett krav från den svenska sidan.

Projektet är en fortsättning på och en fördjupning av ett utbyte kring biblioteksfrågor som skedde under 2009/2010 och innebär en fördjupning inom de områden som identifierades som intressanta och där man såg att det fanns lärdomar att göra från respektive håll. Sydafrikanerna blev mycket förtjusta i upplägget med integrerade bibliotek och har redan startat upp två pilotprojekt på hemmaplan men vill och anser sig behöva lära sig mer om hur arbetet har organiserats. I Sydafrika ligger dessutom utbildning på provinsiell nivå vilket innebär att ett fungerande samarbete måste till mellan två nivåer (jämfört med mellan två förvaltningar i Sverige). - Vi ser goda möjligheter att kunna dela med oss av både det som har fungerat bra och det som kunde ha gjorts annorlunda säger Anna-Karin Axelsson, bibliotekschef i Växjö kommun.

Från svensk sida ligger det största intresset kring mobiltelefontjänster där man i Potchefstroom använder detta på många olika sätt för att kommunicera både internt och externt.  - Förhoppningen är att kunskapen från Potchefstroom ska hjälpa oss i utvecklandet av mobiltelefontjänster i Växjö kommun både inom biblioteksområdet men även inom andra områden. Säger Lena Wibroe, ordförande i Kulturnämnden, Växjö kommun.

Projektåret rymmer bland annat två internationella möten med interna presentationer, workshops, analyser, studiebesök och praktik. Den första etappen hålls, alltså, i Växjö under vecka 47, varpå parterna träffas i Sydafrika i början av 2012. 

Totalt medverkar sju deltagare från Växjö kommun samt två deltagare från Linnéuniversitetet. Projektet koordineras genom Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö.
Det nya projektet har namnet ”Tshwaraganang – Library Project year 2” och har beviljats totalt 494 000 kr av svenska ICLD; Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.


För mer information om samarbetet och/eller projektveckan i Växjö kontakta:
Lena Wibroe, tel. 0470-437 28 Anna-Karin Axelsson, tel. 0470-414 53 Annika Ström, projektledare ID, tel. 070-206 38 2

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy