Skip to main content

Växjö kommuns byggnadspris 2010

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:24 CEST

Byggnadsnämnden har sedan 1990 årligen delat ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. Priset som består av ett diplom med motivering samt en minnestavla kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren.

Ett stort antal mycket kvalificerade kandidater finns även för 2010. Förslag till pristagare nomineras av stadsarkitekten samt ytterligare en representant från stadsbyggnadskontoret och vardera två representanter från Smålands museum och kulturförvaltningen.

2010 års nomineringskommitté:
Stadsbyggnadskontoret: Jonas Yngström, Djana Micanovic.
Smålands museum: Alexandra Nylén, Samuel Palmblad.
Kulturförvaltningen: Margareta Krieg, Nicolas Hansson.

Följande tre kandidater har nominerats med nedanstående motivering:

Kv. Tegnér, Stella city. Tillbyggnad av affärshus, butiker och bostäder.
Projektet är en inspirerande lösning för visionen om en tät och integrerad stadsdel. Byggnaden har gett kvarteret en tydligare stadskaraktär och anpassat sig väl till befintliga funktioner. Exteriörerna är befriande återhållna och andas en avspänd elegans. Stora öppningar i fasad är integrerade på ett tilltalande sätt. Bostäderna har tillgång till både gatusida och lugn innergård. En modern boendemiljö har skapats med hög arkitektonisk kvalitet. Byggnaden fungerar som fondbyggnad i stadsrummet, har fin korrespondens med biblioteket och samverkar harmoniskt med omgivningens skala.
Byggherre: GE Estate  och HSB,
Arkitekt: Dahlström Arkitekter, Kalmar

Kv.Elden Norra. Nybyggnad av stadsradhus.
Ett litet inspirerande bostadsprojekt som bidrar till att förtäta staden. Med sparsamma förutsättningar och enkla material skapas här en arkitektur och åtråvärd bostadslösning som bör vara en förebild för den moderna staden. Man har tillvarataget en liten yta på ett självklart sätt och ändå skapat en ostörd miljö fjärmad från den trafikerade omgivningen. Utmärkt exempel på förtätning och ger ett annorlunda uttryck för ett stadsrum.
Byggherre: Joachim Wiederstedt
Arkitekt: husQuben

Kv. Kosmos, Östra Lugnet, Nybyggnad av enbostadshus i grupp.
Husen har en fin komposition av materialval med både trä och puts. Genom placering kring den större grönytan skapas en behaglig kvarterskänsla trots att området utgörs av fristående villor. Markbostäder som ger goda bostadskvaliteter och arkitektonisk skärpa i ett rationellt bygge. Estetiskt och funktionellt i en sammanhållen skala, ger en välgörande prägel åt området. Byggherren har förtjänstfullt skapat en lokalt producerad blandad bebyggelse inom Östra Lugnet.
Byggherre GBJ Bygg
Arkitekt Mikael Borgström

Byggnadsnämnden tar vid sitt sammanträde den 20 oktober beslut om vilken av de tre nominerade som blir vinnare av Växjö kommuns byggnadspris 2010. Prisutdelningen kommer att ske i Växjö konsthall, där alla är välkomna på galakväll, kl.18.00 samma kväll.

För mer information kontakta:
Henrik Wibroe, stadsarkitekt, tel 0470 - 436 19

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy