Skip to main content

Växjö kommuns förskolor håller hög kvalitet enligt Skolinspektionen

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 17:15 CET

Under hösten 2015 har Skolinspektionen besökt olika förskolor i Växjö kommun. Sedan den förra granskningen 2012 har det skett stora förbättringar. Bland annat ger Skolinspektionen beröm för det systematiska kvalitetsarbetet som inneburit att utbildningsförvaltningen arbetar med regelbundna uppföljningar så att verksamheten kan utvecklas. Samtidigt tas hänsyn till de enskilda förskolornas behov och förutsättningar.

Skolinspektionen granskar regelbundet alla utbildningsverksamheter i Sverige. Under hösten 2015 var det Växjö kommuns tur. Nu kommer rapporten som visar på en mycket positiv utveckling inom förskoleverksamheten i Växjö kommun. Bland annat uppmärksammar Skolinspektionen det systematiska kvalitetsarbetet som sker på alla nivåer inom verksamheterna, införandet av ett tydligt resursfördelningssystem och den starka målgemenskapen. Skolinspektionen lyfter även fram förskolornas arbete med att initiera och utveckla ett entreprenöriellt lärande.

– Det är glädjande att Skolinspektionen uppmärksammar den stora utvecklingen som skett efter förra granskningen, säger Camilla Holmqvist, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Vi är stolta över det arbete som alla medarbetare bidrar med i vår verksamhet. Tillsammans jobbar vi ständigt för att ge förutsättningar för att förskolan ska vara en utvecklande pedagogisk miljö som både ger omsorg, men även utvecklar barns förmågor.

– En förklaring till de tydliga förbättringarna är ett målmedvetet arbete med att förbättra kvalitén utifrån den kritik som förskolorna fick vid den förra inspektionen.

I sin granskning tar Skolinspektionen även upp att 96,4 % av vårdnadshavarna upplever att personalen i Växjö kommuns förskolor stimulerar barnens lust till att utforska och lära, och att över 97 % tycker att förskolornas personal uppmuntrar barnen att uttrycka sina tankar och åsikter.

I Skolinspektionens sammanfattande bedömning konstateras att förskolorna i Växjö kommun erbjuder barnen en verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet.

­– Rapporten är ett kvitto på att vi har rätt fokus. Men bra kan alltid bli bättre. Framöver behöver vi bland annat fokusera på att utveckla förskolornas språkarbete med barn som har annat modersmål än svenska, avslutar Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden.

För mer information:
Camilla Holmqvist, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
Tel: 0470-41637
E-post: camilla.holmqvist@vaxjo.se

Anna Tenje, ordförande i utbildningsnämnden
Tel: 0470-43384
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy