Skip to main content

Växjö och Älmhults kommuner stärker kunskapen kring kommunalt ledarskap och rekrytering genom samarbete med Sydafrika

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2011 08:58 CEST

Under vecka 21 besöker sex kommunrepresentanter från Tlokwe City Council, Sydafrika, Växjö och Älmhult. Syftet med besöket är att studera det svenska HR-arbetet och identifiera styrkor/utmaningar kring ledarskaps- och rekryteringsarbetet i de två kommunerna i Kronobergs län. Under veckan besöks även IKEA, Internationella skolan i Älmhult, Kosta Boda Art Hotel samt Medflyttarakademin i Växjö.

Växjö och Älmhults kommuner har nyligen beviljats medel för ett ettårigt kunskapsutbyte tillsammans med Tlokwe City Council (staden Potchefstroom) i Sydafrika. Projektet rör kommunalt personalarbete - Human Resources (HR) - med fokus på (a) interna ledarskapsfrågor och (b) framtida rekryteringsarbete. 

Projektet innebär en ny satsning för personalarbetet i Växjö och Älmhult, med syfte att spegla det interna arbetet mot en internationell kontext och lära från goda exempel i Sydafrika. En uppgift är att kartlägga det arbete som görs idag, inspirera varandra till ”nytänk” och utveckla nya arbetsmetoder/-strategier för framtiden. Såväl Växjö som Älmhults kommun står inför en stor framtida utmaning med att rekrytera ny arbetskraft. Därtill ställs högre och högre krav på att rekrytera utifrån ett medvetet mångfaldsperspektiv. Och just mångfald är något som Sydafrika och staden Potchefstroom är duktiga på. Den så kallade ”regnbågsnationen” har exempelvis inte mindre än elva officiella språk, något som kräver medvetna strategier för hur den sydafrikanska kommunen kommunicerar sina budskap, driver sin personalpolitik samt rekryterar ny arbetskraft.

Projektåret rymmer bland annat två internationella möten med interna presentationer, workshops, analyser och externa studiebesök. Den första etappen hålls, alltså, i Växjö och Älmhult under vecka 21, varpå parterna träffas i Sydafrika i mitten av den kommande hösten. Totalt medverkar sex deltagare från de två svenska personalkontoren. Delegationen leds av de två personalcheferna Michael Färdigh (Växjö) och Marianne Johansson-Hellström (Älmhult). Projektet koordineras genom Institutet för lokal och regional demokrati (ID) i Växjö.

Det nya projektet har namnet ”Human Resources; municipal exchange around good leadership and future recruitment” och har beviljats totalt 445 000 kr av svenska ICLD; Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

För ytterligare information om det nya samarbetet och/eller projektveckan i Älmhult/Växjö: Daniel Folkesson, ID: 073-677 07 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera