Skip to main content

Växjölöftet Sommar ger unga en fot in på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 13:00 CET

I Växjö kommuns budget för 2017 anges det att Växjösommar ska integreras i Växjölöftet och förändras med tydligare krav på motprestation i syfte att få fler i arbete och utbildning.

– Sommarjobb är viktigt för att fler unga Växjöbor ska få några första rader av arbetslivserfarenhet på sitt CV. Vi gör nu om de kommunala sommarjobben och sätter mer fokus på näringslivet. Bland annat kommer det krävas att man försökt skaffa jobb i näringslivet, för att kunna få kommunalt sommarjobb", säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Växjölöftet sommar innebär att förvaltningen får i uppdrag att anordna förberedande insatser som ska syfta till att stimulera unga att söka ordinarie sommarjobb, genom att informera i gymnasieskolorna, anordna Växjölöftet jobb- och utbildningsmässa samt inrätta matchningskontor på Bergendahlska gården.

Nytt för 2017 är att rekryteringen till feriejobb inom Växjölöftet sommar ska likna rekrytering till tjänster på den ordinarie arbetsmarknaden. Feriejobb söks genom att ansökningshandlingar skickas till Växjölöftet sommar, att personen kommer på anställningsintervju och uppfyller kravet att jobb även sökts på den ordinarie arbetsmarknaden.

– Kommunala sommarjobben har upplevts väl mycket som att man kan få ett jobb, utan att anstränga sig i sökprocessen. Dessutom upplever flera företagare att de har få sökande, för att unga Växjöbor hellre tagit en enklare väg till kommunens sommarjobb. Så var det inte tänkt. Feriejobben ska vara en säkerhet för de som inte lyckas få ett annat jobb, inte ett förstahandsalternativ, säger Andreas Olsson (C), ledamot i nämnden.

Förvaltningen får också i uppdrag att utreda behovet av anpassad sysselsättning under 2017 samt möjlighet att införa ytterligare krav på motprestation i form av skolresultat och/eller ferieskola, som underlag till beslut och planering inför 2018.

För mer information och intervjuer;

Oliver Rosengren, ordförande, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 073-372 32 76, E-post oliver.rosengren@vaxjo.se

Andreas Olsson, ledamot, nämnden för arbete och välfärd
Telefon 073-356 45 53, E-post andreas.olsson@vaxjo.se

_________________________________________________________________________________

Bakgrund

Växjö kommun har inom ramen för Växjösommar anordnat feriejobb för gymnasieungdomar. 2013 infördes en sommarjobbsgaranti som innebar att alla behöriga sökande har erbjudits feriejobb. Under 2016 hade 908 ungdomar feriejobb genom Växjösommar, motsvarande antal för 2015 var 1264. Feriejobbet innebär arbete på halvtid under tre veckor på sommaren. Syftet med feriejobb är att skapa meningsfull sysselsättning under sommaren genom ferieplatser. Många ungdomar får genom feriejobb möjlighet att för första gången möta arbetslivet, samtidigt som kommunen får chansen att visa upp sina verksamheter inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.