Skip to main content

Växjös klimatpåverkan fortsätter att minska!

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2009 08:29 CEST

Växjöbornas bidrag till klimatförändringarna i form av utsläpp av koldioxid från fossila bränslen har minskat med hela 35 % per invånare mellan 1993 och 2008. Det visar färsk statistik från Växjös årliga energi- och koldioxidinventering. Resultatet kan jämföras med att minskningen var 32 % till 2007, och sedan dess har utsläppen minskat från såväl transporter som energi.

- Det är kul att se att minskningen fortsätter från år till år i Europas grönaste stad, säger Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommuns politiker beslutade redan 1996 att Växjö på sikt ska bli en fossilbränslefri kommun. I Växjös miljöprogram står också att de fossila koldioxidutsläppen ska minska med 50 % till 2010 och 70 % till 2025 jämfört med 1993.

Att Växjös utsläpp är så låga, totalt 3007 kg per invånare, beror till stor del på tidiga satsningar på förnybar energi inom uppvärmningen. Den största delen av utsläppen, hela 81 %, kommer från transporterna. Men även här har utsläppen minskat de senaste åren.

- Transporternas utsläpp är den största utmaningen för oss, men samtidigt en möjlighet, säger Henrik Johansson, ansvarig för klimatstatistiken. Kommunen kommer att satsa än mer på att bedriva kampanjer för ett mer hållbart resande, och vill göra det enklare för kommunens invånare att bli ännu mer klimatsmarta än vad de redan är.

- Det är tuffare att minska utsläpp från transporter än energi, men utsläppen kommer minska ytterligare när biogasbussar börjar rulla i stan och vi får igång ett system med samordnade varutransporter, fortsätter Bo Frank.

Den färska statistiken visar också att den förnybara andelen av energitillförseln var 56 % under 2008, och att energitillförseln per invånare minskade med 2 % jämfört med 2007.


För mer information om de minskade koldioxidutsläppen:

Henrik Johansson

Planeringskontoret

Henrik.johansson@vaxjo.se

0470-41330

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera