Skip to main content

Vill säkerställa att även friluftslivet får ta plats i utökat naturreservat

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2017 09:00 CEST

Växjö kommun är positiva till förslaget om en utökning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg, men vill säkerställa att det land- och vattenbaserade friluftslivet inte påverkas av utökningen av reservatet.

- Vi vill en gång för alla säkerställa så att ångaren Thor, båtar och även vattenskotrar kan fortsätta trafikera Helgasjön, säger Per Schöldberg (C), kommunalråd.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram ett förslag på en utökning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Kronoberg som Växjö kommun har fått på remiss. Den föreslagna utökningen och de ändrade föreskrifterna bedöms i stort som positiva och stödjer såväl förslag i grönstrukturprogrammet för Växjö stad som i föreslaget friluftsprogram för Växjö kommun.

Växjö kommun har dock vissa synpunkter när det gäller mål och avsikter med det rörliga friluftslivet i området. Bland annat har området ett stort värde för båtrelaterad rekreation och transporter på Helgasjön.

- Vi vill att Länsstyrelsen förtydligar hur de tänker sig att båtar och andra vattenfarkoster ska kunna trafikera sjön även i fortsättningen. Vi anser att möjligheten till att ta sig fram med båt i Helgasjön är värdefullt, självklart i balans med bland annat naturvärden och annat friluftsliv, men det är viktigt att en utökning av reservatet inte per automatik bidrar till att exempelvis ångaren Thor inte kan fortsätta med sin verksamhet, säger Per Schöldberg.


För mer information och intervjuer:

Per Schöldberg (C), kommunalråd, 070-869 49 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy