Skip to main content

Bioenergistipendium till doktorand vid Linnéuniversitetet

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 13:40 CET

Växjö Energi delar ut årets Bioenergistipendium på 15 000 kronor till Mario Morgalla. Han får stipendiet för sina studier inom bioenergi som doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Mario Morgallas arbete syftar till att utveckla ny teknik för framtidens bioraffinaderier för till exempel produktion av förnybara drivmedel. Ett avgörande problem vid om­vandlingen av skogsråvaran är att det bildas tjäror som måste avskiljas i separata processteg.

- Jag har arbetat med att utveckla en metod för att omvandla tjärorna redan i förgasningsreaktorn med hjälp av suspenderade kolpartiklar som skogsråvaran själv bildar, säger Mario Morgalla

Bioenergistipendiet inrättades 1999 med syftet att belöna hittills utfört arbete samt att uppmuntra till fortsatta och fördjupade studier inom områden som syftar till att utveckla och sprida användningen av biobränslen för den svenska energiförsörjningen

- Vi på Växjö Energi är väldigt glada över att kunna dela ut årets Bioenergistipendium till Mario Morgalla. Hans forskning inom området bidrar med viktig kunskap som kan bidra till lägre kostnaderna vid förgasning av biobränslen, säger Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme på Växjö Energi.

För mer information kontakta:

Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi
Mario Morgalla, doktorand Linnéuniversitetet, telefon 072-539 60 90


Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2015 var omsättningen 670 miljoner kronor.