Skip to main content

Det behöver inte vara dyrare att vara klimatsmart

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 14:08 CET

Det är billigt att bo i Europas Grönaste Stad, framför allt för dem som valt att använda fjärrvärme som uppvärmning. SABO och Hyresgästföreningen gör varje år en undersökning kallad Nils Holgersson där fjärrvärmepriser för hela landet jämförs. Undersökningen visar att jämfört med hela Sverige är Växjö är det 16:e* billigaste stället att ha fjärrvärme på. (252 kommuner deltog i 2009 års rapport)

Denna placering har vi haft i många år och att vi har lyckats med det beror på kloka beslut, bra planering och lite framåtanda. En tidig satsning på bioenergi och utbyggnad till villakvarteren ger oss denna topplacering i Sverige.

Det finns klimatsmarta energisystem

I Växjö Energi använder vi oss av ett kraftvärmeverk för att producera värme. I det eldar vi med träbränsle, det vill säga bark, grenar och toppar från träd. Detta är ett mycket klimatsmart energisystem baserat på de resurser som finns i vår region.

I och med att vi har centraliserat produktionen av fjärrvärme har vi också kunnat ersätta oljeuppvärmning. Hade vi fortsatt elda med lika mycket olja som för 30 år sedan hade CO2 utsläppen varit 99% högre än vad de är idag.

En centraliserad produktion ger också ett bättre resursutnyttjande, eftersom en större produktionsanläggning kan tillvarata en större del av den energi som finns tillgänglig. Dessutom blir det enklare för konsumenten som får en enklare utrustning i hemmet.

Träbränsle blir både grön el och grön fjärrvärme

Alla kanske inte känner till att vi, i vårt kraftvärmeverk Sandviksverket, förutom att skapa klimatsmart fjärrvärme samtidigt också tillverkar mycket grön el. Av den mängd träbränsle som eldas upp blir ca 2/3 värme till våra kunder och 1/3 blir elektricitet. Ett normalt år producerar vi ca 40% av Växjös behov av elektricitet, samtidigt som vi skapar uppvärmning.

Förutom uppvärmning kan vi nu även skapa kyla på sommaren. Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme men istället för värme levererar vi kyla och svalka. Genom att elda träbränsle kan vi skapa klimatsmart kyla samtidigt som vi producerar grön el.

Med andra ord, ju mer vi använder fjärrvärme eller fjärrkyla i våra hem och fastigheter, desto mer grön el kan vi producera. På detta sätt kan vi minska utsläppen av CO2 ännu mer, genom att vi minskar importen av kol/olje-producerad el från utlandet.

Vi satsar på framtiden – träbränsle är framtiden

Det pratas idag mycket om närproducerat och träbränsle är det mest närproducerade energislaget som finns i våra trakter. Förutom att vi använder det som finns inom räckhåll skapas det en näring för de skogsbönder som bor i vår region, vilket i sin tur skapar fler arbetstillfällen.Med träbränsle kan vi producera värme, kyla och grön el. Det sker även utredningar om hur man skall kunna tillverka syntetisk diesel, med träbränsle som råvara. Träbränsle är en mångsidig produkt med stora möjligheter, vilka vi skall fortsätta att utnyttja i Växjö.

Genom vårt långa arbete med denna typ av produktion har vi skaffat oss en stor erfarenhet och ett stort kunnande. Detta skall vi fortsätta att tillvarata och därmed en möjlighet att behålla det försprång som vi skapat i miljöfrågor.

Europas Grönaste Stad – vårt bidrag

Det försprång som vi skaffat oss har gett oss epitet ”Europas Grönaste Stad” där vi kunnat påvisa en minskning av CO2 samtidigt som vi haft en kraftig expansion av staden. En ekvation som inte många städer i Europa har kunnat lösa.

Det är tack vare att så många kunder valt fjärrvärme som uppvärmning och därmed får värme genom vårt kraftvärmeverk som gjort denna utveckling möjlig.

Du som använder fjärrvärme, du är klimatsmart.

Vi vill tacka alla er kunder som valt att vara klimatsmarta och som använder fjärrvärme. Ni är miljöhjältar och bidrar till miljön mer än vad ni antagligen anar.


Växjö Energi AB (VEAB) är ett expansivt företag som ägs av Växjö kommun och som satsar på miljön och
teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme samt IT-kommunikation till våra kunder. Växjö Energi är delägare i elhandelsföretaget Bixia.