Skip to main content

Färre transporter med smartare bränslehantering

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:19 CET

– nya miljövinster hos Växjö Energi

Nu börjar Växjö Energi att på egen hand flisa veden som används till bränsle i Sandviksverket. Det innebär färre transporter och en mer miljösmart produktionskedja.

På Växjö Energi arbetar vi ständigt med att hitta nya smarta lösningar för att förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Produktionen av fjärrvärme och el i den nyaste anläggningen Sandvik 3 är fossilbränslefri, men vi nöjer oss inte där. Vi fokuserar på hela produktionskedjan och kan därför hitta miljövinster som annars lätt skulle missas.

En sådan förbättring uppnår vi nu genom att börja flisa ved i egen regi, inne på Sandviksverket. Flisen används sedan som bränsle i fjärrvärme- och elproduktionen. Veden som används är sådan som inte går att använda till annan produktion, exempelvis sågat virke eller pappersmassa.

Nytt tillstånd minskar utsläppen
– Tidigare har vi köpt färdigflisad ved vilket innebar att stockarna kördes till en terminal där de lastades av, lagrades och sedan flisades. Därefter lastades flisen upp och fraktades vidare till oss. Om stockarna i stället körs direkt till oss undviker vi onödiga transporter och de utsläpp som detta för med sig, berättar Ragnhild Oskarsson, sektionschef Kraft och värme Bränsle.

Genom att flisa veden på Sandviksverket minskar transportbehov, hantering och lagring vilket innebär lägre hanteringskostnader och minskad miljöpåverkan.

Efter tester av hanteringen, vad det gäller bland annat buller och damm, som genomfördes i början av sommaren har Växjö Energi nu fått tillstånd av länsstyrelsen att arbeta på detta sätt under ett år. Förhoppningen är att detta tillstånd ska bli permanent.

Mer information
För mer information kontakta
Ragnhild Oskarsson, sektionschef Kraft och värme Bränsle.
Tel: 0470-77 52 62
E-post: ragnhild.oskarsson@veab.se 


Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2015 var omsättningen 670 miljoner kronor.