Skip to main content

Första spadtaget för det Miljösmarta plushuset

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 09:39 CEST

Kontaktpersoner
Magnus Eriksson, Växjö Energi, tel 0470 – 775188
Julia Ahlrot, Växjö kommun 0470-41571, 0702-615198
Hans Persbeck, Miljösmarta Hus i Småland  Tel 0708-144 773

Första spadtaget för det miljösmarta plushuset

Den 28/6 togs det första spadtaget i samarbetet mellan Växjö Energi, föreningen Miljösmarta Hus i Småland och Växjö kommun i byggnationen av det första miljösmarta plushuset i Sverige. 

Huset kommer att byggas på Östra Lugnet i Växjö och är unikt såtillvida att det inte bara är energieffektivt utan dessutom används byggmaterial och teknik som gör husen koldioxidneutrala. På taket lägger man till exempel aluminiumplåt framställt av returmaterial och väggarna isoleras med flis av tidningspapper och med fårull. 

Spadtaget togs av Ann-Mari Stålhberg (Växjö Energi), Hans Persbeck (Miljösmarta hus) och Julia Ahlrot (Växjö kommun). Huset beräknas vara klart för inflyttning om 6  månader.

Samarbetet genomförs för att få ökad kunskap inom området energieffektivisering och miljöpåverkan. Plushus genererar mer energi än de gör av med. Detta blir ett av de första husen i landet som kan skicka tillbaka energi från solen till el- och fjärrvärmenätet. Huset ska användas i utvecklingssyfte och bedrivas som ett projekt under minst två år.


Växjö Energi AB (VEAB) är ett expansivt företag som ägs av Växjö kommun och som satsar på miljön och
teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme samt IT-kommunikation till våra kunder. Växjö Energi är delägare i elhandelsföretaget Bixia.