Skip to main content

Landstinget Kronoberg köper fjärrkyla från VEAB

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 14:13 CET

Den tekniska utvecklingen inom sjukvården ställer allt större krav på effektiv kylning, vilket innebär att dagens kylanläggning för Centrallasarettet i Växjö inte räcker till. För att täcka det framtida behovet av processkyla men även övriga kyla på centrallasarettet tecknar Landstinget Kronoberg nu ett 10-årigt leveransavtal med energiföretaget VEAB.

I samband med att landstinget under 2009 inventerade det framtida behovet av kyla för centrallasarettet konstaterades att det fanns två alternativ för att täcka ett ökat behov av kyla. Det ena alternativet var att investera i en ny anläggning inom Landstinget Kronoberg alternativt att ansluta Centrallasarettet i Växjö till VEABs kommande nät för fjärrkyla, vilket nu alltså blir fallet.

I och med att Landstinget Kronoberg nu väljer fjärrkyla i stället för att använda egen el-producerad kyla räknar landstinget med att minska koldioxidutsläppen med mellan 20 ton och 50 ton CO2 per år, beroende på energiåtgång säger Ronny Gustavsson, energistrateg Landstinget Kronoberg.

För Växjö Energi är detta ett strategiskt första steg för att kunna bygga ut nätet för fjärrkyla i Växjö med framtida expansioner in mot centrum och vidare ut till Västra Mark.

Fördelar med fjärrkyla är bland annat leveranssäkerhet, energieffektivitet, miljövänlighet och inget buller. Detta är ett viktigt steg i förverkligandet av Europas grönaste stad, säger Johan Saltin, projektledare kyla Växjö Energi AB.

Projektet har delvis möjliggjorts tack vare EU-projeket SESAC.

För mer information:
Ronny Gustafsson, energistrateg Landstinget Kronoberg 0470-58 93 02
Helen Penttilä, miljöchef Landstinget Kronoberg 0470-58 93 06
Johan Saltin, projektledare kyla Växjö Energi AB 0470-77 52 81


Växjö Energi AB (VEAB) är ett expansivt företag som ägs av Växjö kommun och som satsar på miljön och
teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el och fjärrvärme samt IT-kommunikation till våra kunder. Växjö Energi är delägare i elhandelsföretaget Bixia.