Skip to main content

Växjö Energi lyfter miljöhjältar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 10:26 CET

Tack vare att så många Växjöbor väljer lokalproducerad fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid med omkring 170 000 ton varje år. Det kan jämföras med att samtliga kommuninvånare skulle avstå från att köra bil under nästan 1,5 år. Nu uppmärksammar Växjö Energi dessa vardagens miljöhjältar i en informationskampanj.

– Fjärrvärmen i Växjö är lokalt producerad av lokala biobränslen, det vill säga både närodlad och förnyelsebar. Alla som bor i ett hem som värms med fjärrvärme från Växjö Energi bidrar på så sätt till en bättre miljö, och det vill vi gärna uppmärksamma, säger Mats Lundin, marknadschef på Växjö Energi.

Minskar ytterligare
Enligt Växjö Energis klimatbokslut, som tagits fram av utredningsföretaget Profu, kan utsläpp på 170 000 ton undvikas årligen, tack vare Växjö Energis verksamhet. I resultatet vägs företagets egna utsläpp samman med de utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället.

I klimatbokslutet har inte hänsyn tagits till Växjö Energis nya kraftvärmeanläggning Sandvik 3 som togs i drift under 2015. Men prognosen, där även produktionen för den nya moderna anläggningen tas med i beräkningarna, visar att klimatpåverkan förbättras ytterligare framöver.

–Kraftvärmeproduktionen är energieffektiv eftersom den genererar både värme och el samtidigt. Den tränger undan sådan elproduktion som påverkar klimatet mer negativt, säger Mats Lundin.

Tävling i januari
Kampanjen om Växjös miljöhjältar syns just nu på Växjö Energis webbplats, i sociala medier och i övrigt marknadsmaterial. Dessutom kommer Växjö Energi vara ute och berätta mer om fjärrvärme och dess positiva inverkan på klimatpåverkan.

Bland annat anordnas en tävling som även den syftar till att uppmärksamma vardagens miljöhjältar. Du deltar genom att fota dig själv i Växjö Energis monter på Samarkand eller Linnégallerian i Växjö city den 28 januari.

Ett naturligt kretslopp
I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil där Växjö Energi producerar värme, el och kyla till cirka
7 000 villor och 700 företag. Fjärrvärmen tillverkas av lokala biobränslen som annars gått till spillo, till exempel grenar, bark och spån. Efter förbränning av biobränslet återförs askan till skogen för att ge gödning till naturen.

För mer information, kontakta:
Mats Lundin, marknadschef Växjö Energi, 0470-77 52 25, mats.lundin@veab.se


Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2015 var omsättningen 670 miljoner kronor.