Skip to main content

Växjö Energi moderniserar fördelningsstationen vid Växjösjön

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 07:00 CET

Växjö Energi kommer under året att bygga om och modernisera fördelningsstationen vid Växjösjön. Befintlig byggnad är från 1962 och det är nu dags att ersätta den gamla transformatorn med en ny, med större effekt, vilket höjer driftsäkerheten och ökar energikapaciteten. Genom att bygga om och förse den nuvarande transformatorstationens byggnad med väggar och tak ökar säkerheten.

- Vi har väldigt få avbrott i vårt elnät och en fortsatt hög leveranssäkerhet är viktig för oss. Växjö växer och genom att modernisera elnätet med en anläggning som möter morgondagens krav och behov säkerställer vi att Växjöborna även i fortsättningen har en trygg och säker leverans av el i vardagen, berättar Örjan Kvist, projektledare på Växjö Energi.

Byggstarten sker i mars och arbetet beräknas vara klart under sommaren 2016.

För mer information kontakta:
Örjan Kvist, projektledare, Växjö Energi, 0470-77 52 08


Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2014 var omsättningen 650 miljoner kronor.