Skip to main content

Växjö Energi och fastighetsägarna är överens - fjärrvärmepriserna för 2015 klara

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 12:23 CEST

Växjö Energi har, för fjärrvärmenäten i Växjö, fått förlängt medlemskap i Prisdialogen så att det
även gäller kalenderåret 2015. I samklang med den centrala modellen Prisdialogen har Växjö Energi haft en dialog med de största fjärrvärmekunderna, näringsidkarna, om fjärrvärmepriser för de kommande tre åren. Det har skett genom samrådsmöten mellan leverantör och kunder. Vid mötena får kunderna inblick i olika förutsättningar som kan påverka fjärrvärmepriset och möjlighet att framföra sina synpunkter.

-Prisdialogens styrelse har godkänt vår ansökan om förlängt medlemskap för 2015, vilket vi naturligtvis är glada över. Men viktigast är ändå den lokala dialogen med kunderna som har lett till en bättre relation mellan oss och kunderna. Det handlar om att komma överens om principer, att skapa bättre förutsägbarhet och att skapa en ökad förståelse mellan oss och kunderna, säger Ann-Mari Ståhlberg, VD, på Växjö Energi AB.  

Prisdialogen sker mellan leverantör och kunder under ett antal samrådsmöten som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den ska innehålla prisändring för det kommande året och en prognos för de följande två åren därefter. För fastighetsägare (näringsidkare) i Växjö blir prishöjningen på
fjärrvärme 2,6 procent under 2015. Det är under den utfästelse på max 3,0 procent som gjordes under förra årets dialogrunda.

Fakta:
Prisdialogen är en modell för lokal dialog om fjärrvärmepriser, framtagen i ett samarbete mellan
kundorganisationerna SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Riksbyggen samt branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundernas ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och
stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.Växjö Energi AB (VEAB) är en del av Växjö Kommun och satsar på miljön och teknikutvecklingen. Kärnverksamheten utgörs av produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt IT-kommunikation till ca 31 000 kunder.