Skip to main content

Växjöborna minskade koldioxidutsläppen med hela 170 000 ton under 2014

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 10:08 CET

Växjö Energis första klimatbokslut visar att bolaget tillsammans med sina kunder medverkat till en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan. Totalt kunde utsläpp på hela 170 000 ton koldioxid undvikas 2014, tack vare Växjö Energis verksamhet. Det visar klimatbokslutet som genomförts av utredningsföretaget Profu.

– För att omvandla siffran till något greppbart kan man säga att för att få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Växjö Energi lyckats med, så skulle alla kommuninvånare i Växjö avstå från att köra bil under nästan 1,5 år, säger Johan Sundberg från Profu.

I resultatet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare Växjö Energis verksamhet räknas också in i resultatet. Genom att på så sätt redovisa både direkt och indirekt klimatpåverkan får man ett klart och tydligt helhetsperspektiv.

– Detta innebär att Profu har beräknat nyttan av att ersätta andra former av energiproduktion med, i vårt fall, Växjö Energis kraftvärmeproduktion. Tack vare att våra kunder väljer fjärrvärme som produceras av lokala biobränslen gör vi tillsammans stor skillnad för klimatet. En annan stor fördel med kraftvärmen är all den förnybara el som effektivt produceras tillsammans med värmen, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

På Sandviksverket eldar Växjö Energi med förnybara biobränslen från de Småländska skogarna. Det handlar främst om avverkningsrester som annars hade gått spillo. Dessutom förekommer inga långa transporter eftersom inte bara kraftvärmen är närproducerad utan även bränslet.

– Siffrorna i klimatbokslutet för 2014 är väldigt positiva. Det är särskilt roligt att konstatera att en gemensam, lokal lösning har så positiv effekt jämfört med de bästa alternativen. Då har vi ändå inte tagit hänsyn till vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 som togs i drift under 2015. Därför ska det bli extra spännande att se vad vår prognos för den nya anläggningen säger. De svaren får vi under våren, säger Erik Tellgren.

– Som nytillträdd på Växjö Energi är det extra roligt att konstatera hur framsynta och uthålliga Växjöborna och deras förtroendevalda samt näringslivet har varit i miljöfrågan och vilka betydande viktiga resultat som har uppnåtts så här långt. Där förutsättningarna finns för fjärrvärme är kraftvärme ett prisvärt, klimatsmart, bekvämt och mycket driftsäkert val, avslutar Erik Tellgren.


Så här har Profu räknat: Antalet invånare i Växjö kommun 2014-12-31 var 86 970. Växjö Energis verksamhet stod enligt klimatbokslutet år 2014 för en besparing på ca 170 000 ton CO2e. I genomsnitt kör varje kommuninvånare i Växjö 660 mil per år (enligt miljömålsindikatorn ”Körsträcka med bil”, statistik från 2013). Det genomsnittliga utsläppet från en personbil i Sverige (2011 års genomsnittliga WTW-utsläpp för personbilar, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket) var 0,21 kg CO2 per km. Den totala körsträckan för kommunens invånare uppgår då till ca 57 miljoner mil, vilket genererade ett utsläpp på ca 120 500 ton CO2. Växjö Energis utsläppsreduktion motsvarar därmed ca 17 månaders bilåkande för alla kommuninvånare i Växjö. Det alternativ som vi jämfört med är det främsta alternativet med goda miljöprestanda. Det är i huvudsak baserat på bergvärmepump med hög prestanda, därutöver en mindre andel värmepumpar luft/vatten och luft/luft samt på toppen en mindre andel pelletseldning.


För mer information kontakta gärna: 

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, 0470-77 51 01, erik.tellgren@veab.se

Johan Sundberg, Profu, 070-621 00 81, johan.sundberg@profu.se

Profu, Projektinriktad forskning och utveckling, är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi- och avfallsområdet. 

Växjö Energi AB (Veab) erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun. Genom vårt dotterbolag Wexnet erbjuder vi även bredband på flera orter i Kronobergs län. Växjö Energi ägs av Växjö kommun och 2014 var omsättningen 650 miljoner kronor.