Skip to main content

VB Energikoncernens bokslutskommuniké 2017

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 16:10 CEST

Malin Wallenberg, VD VB Energi och VB Elnät

VB Energikoncernen omsatte förra året 506,7 miljoner kronor jämfört med 493,4 miljoner kronor året innan. Resultatet efter finansiella poster minskade från 131,8 miljoner kronor till 131,4 miljoner.

Koncernen investerade totalt 86,6 miljoner kronor jämfört med 67,1 miljoner året innan.

Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 134,8 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 70,7 miljoner kronor föregående år.

Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

- 68,2 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 35,8 miljoner),

- 38,6 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 20,2 miljoner) samt

- 28,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,7 miljoner).

Bolagets tidigare VD Bo Sörberg avgick med pension den 31 december 2017. Han efterträddes av Malin Wallenberg som tillträdde den 1 januari 2018.

- Förklaringen till den kraftiga höjningen är att vinstmedel samlats i bolaget under ett antal år för att finansiera ersättningsinvesteringar för värmeverken i Ludvika och Fagersta. Beslut har tagits om att istället rusta befintliga värmeverk och förlänga deras livslängd och prestanda har bolaget inte längre behov av att behålla dessa vinstmedel, förklarar Malin Wallenberg, VD VB Energi.

- VB Energi fortsätter utvecklingen av verksamheten mot CO2 neutralitet till senast 2020, ett av etapperna är uppfyllda då oljepannan i Grängesberg konverterades till bioolja. VB Elnät fortsätter att medverka till ett nytt energilandskap med möjligheter till lokal mikro- och småskalig produktion samt utbyggd laddinfrastruktur. 2017 har ett nytt timmätsystem börjat installeras hos samtliga kunder och projektet beräknas att vara avslutat under 2018. VB Elförsäljning har fortsatt stärkt kundbas och ökad försäljning, tillägger Malin Wallenberg.

Bolagsstämmorna äger rum 2018-06-01 i Ludvika.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgängliga på vbenergi.se

Västerbergslagens Energi AB ( VB Energi ) är ett energibolag som bildades 1983. VB Energi ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. VB Energi har olika verksamheter – elnät, elförsäljning och fjärrvärme. VB Energi kommuniceras som ett namn och varumärke för alla delarna i företaget. Hos VB Energi arbetar totalt 62 personer.

Våra kunder finns främst i Ludvika-, Smedjebackens- och Fagersta kommun, men vi bedriver även viss försäljning utanför denna region. Vi kan trakten och vi värnar om den och våra kunder – stora som små, företag som privatpersoner. Vi sponsrar också en rad olika lokala föreningar, organisationer, evenemang och tillställningar. Det är vårt sätt att visa att vi vill vara del av och ta ansvar för den bygd där vi bedriver vår verksamhet.

Ansvar, trygghet och engagemang
Vi har och känner ett stort ansvar när det gäller leveranssäkerhet av två så betydelsefulla saker som el och värme. För oss är det viktigt att både små och stora kunder kan känna sig trygga i sin vardag. Med det engagemanget i fokus försöker vi alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Om du vill hälsa på oss så finns våra lokalkontor på Svetsarevägen 4 i Ludvika och i Fagersta hittar du oss på Västmannavägen 5.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy