Skip to main content

Chefens nya roll och lagstadgade ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Blogginlägg   •   Feb 28, 2017 09:07 CET

Har du den koll du behöver?

De nya kraven på hälsofrämjande, utvecklande och rehabiliterande åtgärder handlar b.la om att du som chef ska arbeta hälsofrämjande och se till att medarbetarna har:

 • en balans mellan krav och resurser,
 • att arbetsinnehållet är tydligt, enkelt att prioritera, och att få stöd
 • att arbetstiden är inom ramarna i en digital värld
 • att ha fungerande rutiner för om kränkande särbehandling uppstår
 • Enbart under januari till september 2016 var närmare 84.500 personer sjukskrivna någon gång och fick ersättning från Försäkringskassan för dessa diagnoser. Dessutom ser man att det är allt fler yngre människor som drabbas av psykisk ohälsa. De som har flest sjukskrivna är åldern 30 - 49 år. Kvinnorna är de som har drabbats hårdast men man ser nu enligt Försäkringskassans siffror som indikerar om att psykisk ohälsa nu allt oftare även drabbar män. 

  Orsaken är inte riktigt fastställd men en anledning kan vara att även männen har fått ökat ansvar för familj och hushåll. Männen uttrycker det i mer fysisk smärta eller försöker klara sin depression på egen hand. Men tack vare den nya föreskriften så har problemen belysts på ett annat sätt. Kunskapen ökar i företagen och hos de anställda. Man börjar se att det är legitimt att ta upp psykisk ohälsa och vågar i större utsträckning söka hjälp.

  Den vanligaste diagnosen för psykisk ohälsa är anpassningsstörningar och stressreaktioner. Även antalet fall av återkommande depressioner ökar. Bakom dessa siffror ligger b.la en otrygghet på arbetsmarknaden, det enorma informationsflödet och ett alltmer gränslöst arbetsliv som lätt spiller över på fritid och privatliv. Vi har också ökat våra inre krav på oss själva genom att vi ständigt jämför våra liv och prestationer på sociala medier.

  Chefer och ledare har nu ett stort lagstadgat ansvar i att främja och förebygga, och till det behövs nya kunskaper och bra utbildning.

  "Fredrik arbetar som kommunikationsansvarig på ett större företag. Han är nyanställd och fick en högre lön är sina kollegor. Han är mycket kompetent och kommer ofta med förbättringsförslag. Detta gillas inte av de övriga medarbetarna som tycker det är bra som det är. De klagar på Fredrik till chefen och säger att han är omöjlig att arbeta med och en riktig ”besserwisser.” Chefen lyssnar men agerar inte. Kollegorna slutar att prata med Fredrik och ”glömmer” att bjuda in honom till viktiga möten och afterwork aktiviteter. Fredrik pratar med chefen som avfärdar det hela med att han inte ska ta det så personligt-”dom är bara avundsjuka.”

  Situationen fortgår och Fredrik känner sig helt ensam och börjar må dåligt. Han blir till slut sjukskriven."

  Hur hade du som ansvarig chef agerat i den här situationen?

  (utifrån organisatorisk och social arbetsmiljö och från en plan mot kränkande särbehandling)

  Vi har varit i kontakt med flera olika företag, en del arbetar med det mycket målmedvetet, andra har precis börjat. Några har tagit in konsulter som har gjort arbetet med policys och handlingsplaner men hur blir sedan resultatet om inte företaget arbetar aktivt med dessa frågor? Vad kostar en sjukskriven person?

  Se våra utbildningar i arbetsmiljö HÄR

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera