Skip to main content

Taggar

Ängsseminarium 4 februari i Göteborg

Ängsseminarium 4 februari i Göteborg

Dokument   •   2019-11-26 10:34 CET

Ängsseminarium 4 februari i Göteborg

Vegetationsteknik på Småländska nr 5 i Vislanda

Veg Tech bjuder in till ängsseminarium i Vislanda där en guidad rundtur ingår.

Seminarie om ängar och biokol

Seminarie om ängar och biokol

Dokument   •   2019-02-08 12:20 CET

Veg Tech bjuder in till seminarie om ängar och biokol i Stockholm den 6 mars 2019. Inbjudna experter bjuder på en utvecklande och inspirerande dag.

Inbjudan till workshop inom dagvatten

Inbjudan till workshop inom dagvatten

Dokument   •   2018-05-18 17:42 CEST

Vi bjuder in dig till en utvecklande dag för diskussioner med inbjudna experter inom dagvattenhantering. Vilka problem stöter du på? Hur skapas mervärden i samband med dagvattenhantering? Hur projekterar vi för god skötsel av dagvattenanläggningar?

Naturliga dagvattensystem

Naturliga dagvattensystem

Dokument   •   2018-04-30 09:39 CEST

Vi erbjuder multifunktionella växtprodukter som gynnar vårt värdefulla vatten och ger ett färdigt resultat från första dagen. Med rätt växtsystem kan man fördröja avrinningen och öka avdunstningen samt avlasta övriga rör- och dagvattensystem.

Markmiljöer - grönt resultat från första dagen

En grönskande slänt, innergård eller rabatt gynnar våra pollinatörer och ger oss en levande och trevlig stad.

Biotoptak

Biotoptak

Dokument   •   2018-05-02 14:35 CEST

De djur och växter som vistas i grönområden har svårt att finna en plats när marken bebyggs. Med ett biotoptak kan man bygga livsmiljöer på taket för dessa växter och djur som liknar deras ursprungliga miljö. Med Veg Techs 100-tal olika pluggplantor kan biotoper skapas. Ofta kompletteras dessa med stenrösen, dödved och insektshotell.