Skip to main content

Involvering gav Skandinaviskt pris i säkerhet

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 07:00 CET

Genom involvering av alla i projektet, tydlig kommunikation och starka team där alla känner och värnar om varandra har Veidekkes gigantiska etantanksbygge för Borealis i Stenungssund lyckats hålla ett exceptionellt högt säkerhetstänk genom hela projektet. Igår kom ett ytterligare bevis på detta genom att projektet belönats med Veidekkekoncernens årliga HMS-pris.

- Tillsammans med yrkesarbetare och samarbetspartners tog man fram grundliga arbetsberedningar, metodbeskrivningar och riskbedömningar för de olika arbetsmomenten i god tid innan genomförande. Det togs fram en projektspecifik HMS-utbildning som alla i projektet var tvungna att genomgå, det genomfördes dagliga morgonmöten, HMS-ronder och en 15 minuters städning vid dagens slut. Projektet har i tillägg fått flera utmärkelser for sitt HMS arbete från uppdragsgivaren Borealis, så det finns inga tvivel om att detta är en värdig vinnare, säger Veidekkes koncernchef Arne Giske.

I juryns motivation framgår att projektet genom mycket systematiskt arbete har lyckats skapa ett betydande engagemang kring hälsa, arbetsmiljö och säkerhet och därmed skapat ett säkerhetstillstånd där sannolikheten för allvarliga skador minimeras. Genom att involvera alla som arbetat med projektet, tydlig kommunikation och ett starkt team där alla känner varandra, har de lyckats skapa förståelse och ägarskap för de initiativ och lösningar som valdes.

- Jag är väldigt glad och stolt över att Etantanken tog hem årets HMS-pris. Vi på Veidekke anser att HMS, Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet är högprioriterat i vår verksamhet. Därför strävar vi efter att involvera alla, medarbetare såväl som UE och kunder. Veidekkes HMS-mål är att se till att alla som arbetar på och för Veidekke har en arbetsmiljö som är säker men även god fysiskt och psykiskt. För att kunna nå detta mål måste HMS-arbetet ingå som en naturlig del i vår byggprocess, säger Jimmy Bengtsson som i år tog över VD-posten för Veidekke Sverige.

För detta projekt ingick Borealis ett avtal med TGE Gas Engineering GmbH om att bygga en nyckelfärdig etantank. TGE i sin tur anlitade Veidekke för att utföra betongarbeten för tank samt betongfundament på tillhörande processarea. Etantanken är 28 meter hög, 60 meter i diameter och glidformsgjutet i betong.

Projektet är ett samarbete mellan Veidekke Sverige och Norge, och är ett mycket bra exempel på vilka möjligheter som finns i det multilokala Veidekke. Eftersom Veidekke genomfört ett liknande projekt i Norge har projektet använt de erfarenheter och den kunskapsbank som byggdes upp då samt fyllt på banken med nya erfarenheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige, tlf +46 705379110, Jimmy.Bengtsson@veidekke.se

Mikael Lagerström, HMS-ledare Veidekke Anläggning SydVäst, tlf +46 7 612 64 208, mikael.lagerstrom@veidekke.se

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2014 en omsättning på ca 24 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 500 anställda och en omsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2014). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy