Skip to main content

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 07:00 CEST

Veidekkes resultat i Sverige för Q 1, i korthet:

  • Omsättning: 1 619 MSEK (879 MSEK)
  • Resultat: 52,3 MSEK (-14,7 MSEK)
  • Orderstock: 4 432 MSEK (4 028 MSEK, vid årets början)
  • Antal egenutvecklade bostäder i produktion: 729 st. varav Veidekkes andel 642 st.

Entreprenadverksamheten inleder året med kraftig omsättningstillväxt. Arcona, vars tillskott redovisas för första gången, svarade för 250 mkr. Sammantaget ökade omsättningen i Q 1 med 40 procent jämfört med föregående år.

Förvärvet av Arcona har utvecklats väl och samarbetet med Bygg Stockholm har snabbt etablerats vilket förväntas ge resultat i form av nya uppdrag. Industrigrenen gynnandes av den goda vintern. 

Resultatet för entreprenadverksamheten som helhet blev 6,3 MSEK (-13,3 MSEK). Organisationen har förstärkts inom byggverksamheten med tydligt fokus på att förbättra lönsamheten. Byggverksamheten i Stockholm visar åter lönsamhet, liksom övriga byggregioner i Sverige. Samtliga delar av anläggningsverksamheten utvecklas positivt med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Tunnelverksamheten visar fortsatt negativt resultat i avvaktan på att projekt Förbifart Stockholm kommer ut på marknaden, som förväntas ge en betydande volym. Satsningen på marknaden i Kiruna och Malmfälten utvecklas dock gynnsamt och redovisar positiva resultat.

Inom bostadsverksamheten fortsatte den positiva trenden under Q 1 och redovisar en substantiell resultatförbättring jämfört med föregående år. Det är fr. a den goda försäljningen under 2013 som nu ger avtryck via en hög andel bostäder i produktion, tillsammans med ytterligare projektstarter. Den starka inflyttningen till storstadsregionerna i kombination med låga räntor och stort politiskt fokus på bostadsbyggande bedöms bestå och gynna efterfrågan. Fortsatt gäller dock att många hushåll har svårt att finansiera sina bostadsköp och att marknaden är starkt uppdelad i A, B och C-segment med sinsemellan starkt skiftande förutsättningar.

I kvartal 1 såldes 62 bostäder (Veidekkes andel 56 st.) att jämföras med 72 st. samma period 2013. Vid utgången av perioden hade Veidekke 729 bostäder i produktion. (Veidekkes andel utgjorde 642 st.)

Resultatet för perioden är 48,2 MSEK (0,2 MSEK) med en marginal på 8,5 procent (0,2 procent).

Säljgraden i pågående produktion uppgår till 82 procent. Under första kvartalet igångsattes totalt 2 st. nya bostadsprojekt, båda i Skåne.

Vid utgången av kvartalet innehöll ”tomtbanken” ca 7 100 enheter fördelat på ca 115 st. olika projekt, vilket betyder att ackvisitionstakten håller jämna steg med försäljningen.

För mer information:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 70 598 56 51

Lennart Weiss, Kommersiell direktör, tfn +46 70 521 37 81

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2013 en omsättning på ca 21 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning på ca 4,3 miljarder SEK (2013). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera