Skip to main content

Ökad omsättning samt minskat resultat - Veidekke presenterar årets tredje kvartalsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:36 CET

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets tredje kvartalsrapport som för den svenska verksamheten visar på ökad omsättning men ett minskat resultat beroende på nedskrivningar i ett par av entreprenads regioner.

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet 2011 innebär i korthet: 

  • Ett totalresultat på 22 MSEK jämfört med föregående års 30 MSEK
  • En omsättning på 973 MSEK jämfört med fjolårets 879 MSEK
  • En orderstock på 3 352 MSEK jämfört med 3 493 MSEK vid årsskiftet 2010/2011

Det tredje kvartalet visade på stora regionala skillnader. Fortsatt bra volym och lönsamhet i Stockholmsområdet, inom såväl entreprenad som bostadsutveckling. Entreprenadverksamheten ökade sin omsättning med 13 procent jämfört med motsvarande period förgående år där anläggningsverksamheten står bakom en stor del av den ökande omsättningen. Samtidigt påverkades resultatet kraftigt i Syd och Väst på grund av ett antal projektnedskrivningar som skett i samband med omorganiseringar inom entreprenadverksamheten. 

För Veidekke Bostad präglas resultaten av en hög säljgrad och att den internationella oron har skapat en viss osäkerhet hos kunderna. Det har påverkat försäljningen genom att säljprocessen tar lite längre tid. 

”Det osäkra läget i världskonjunkturen har ännu inte påverkat vår marknad i väsentlig grad. Vi märker dock att det är något trögare att sälja bostäder och att tillverkningsindustrin i Sverige indikerar inbromsning i sina investeringar. Det är positivt att Veidekke fortsätter att växa på svenska marknaden, även i osäkra tider. Samtidigt är besvikelsen stor över de nedskrivningar vi behövt ta inom entreprenadverksamheten i Syd och Väst”, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig koncerndirektör i Veidekke ASA. 


Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.


För ytterligare information kontakta gärna:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Max Ney, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 79

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2010 en omsättning på ca 16,3 mdr NOK (ca 19,4 mrd SEK). 

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 100 anställda och en omsättning på ca 3,6 mdr SEK (2010). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.
________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se

Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy