Skip to main content

Veidekke bygger för ett attraktivt Västsverige

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 07:00 CEST

Veidekke Entreprenad breddar väg 155 Öckeröleden i Göteborg, för att få plats med två nya busskörfält och på så vis öka framkomligheten och tillförlitligheten för kollektivtrafiken. Ett projekt som ingår i Västsvenska paketet.

Västsvenska paketet, tidigare Västsvenska infrastrukturpaketet, innehåller till största delen projekt i Göteborg med stora satsningar på pendeltågstunnel, vägtunnel- och bro samt trimningsåtgärder inom kollektivtrafiken. Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Trots en allt större arbetsmarknadsregion med fler längre resor, ska de tillkommande resorna i huvudsak ske med kollektiva transportmedel som ett sätt att bromsa biltrafikens negativa effekter på miljön.

Väg155 är den direkta förbindelsen mellan centrala Göteborg, Torslanda och Öckerökommun. På vissa sträckor är vägnätet inte dimensionerat för dagenstrafikflöden. Detta innebär att långa bilköer bildas på morgonen och eftermiddagen.

Den största utmaningen med att bredda den 1,5 kilometer långa sträckan mellan Bur – Syrhåla har varit sprängningsarbetet nära den tungt trafikerade vägen. Projektet ligger även nära ett oljeraffinaderi med stora oljebergrum samt en VA-tunnel. Detta har medfört tuffa vibrationsrestrektioner vilka man klarat genom att detaljstyra sprängningen med elektroniska tändare. En annan fördel med att använda elektroniska tändare har varit att det gått mycket fortare och säkrare att spränga då man kan spränga större ytor och med mindre åverkan i miljön.

-Det har återigen visat sig att Veidekkes involverande arbetsmodell resulterar i ett effektivare och kvalitetsmässigt bättre resultat. När alla är involverade har man roligt på jobbet, presterar bättre och kommer med fler innovativa lösningar. Veidekke har i detta projekt tillsammans med beställare, konsulter och samarbetspartners byggt upp ett starkt team med stor respekt för varandras yrkesroller vilket har genererat snabbare byggtid och minskade kostnader för alla parter, säger Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst.

Beställare är Trafikverket. Projektet påbörjades i november 2012 och beräknas vara klart i december 2013. Veidekke har gjort flera projekt för det Västsvenska paketet som till exempel grundläggningen för betalstationerna.

Här kan du läsa mer om väg 155: http://www.trafikverket.se/vag155

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Entreprenad, Anläggning SydVäst, peter.svenningsson@veidekke.se

Mats Ek, arbetschef Veidekke Entreprenad, Anläggning SydVäst, mats.ek@veidekke.se

Åsa Edman, kommunikationschef Veidekke Entreprenad, asa.edman@veidekke.se

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2012 en omsättning på ca 20,5 miljarder NOK (ca 23,8 miljarder SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning på ca 4,6 miljarder SEK (2012). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy