Skip to main content

Veidekke byggstartar 90 lägenheter i Sollentuna åt Panorama

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 15:03 CEST

Veidekke har nu avslutat projekteringen av det 100 meter långa lamellhuset om 90 lägenheter som Veidekke fått i uppdrag att såväl projektutveckla som att bygga åt Panorama i Sollentuna, Frestavägen/Sörmlandsgatan. Byggstart äger rum 7 oktober och huset beräknas stå klart våren 2012. I dagsläget är ca 90 % av lägenheterna redan sålda.

Utöver lamellhuset ingår även fyra punkthus om ca 82 lägenheter i uppdraget. Projekteringen av dessa inleds omgående och beräknas vara klart under våren 2011.

Projektet är det första externa projekt där Veidekke tillämpat projekteringsmodeller enligt VDC *) (Virtual Design and Construction), vilket varit mycket framgångsrikt. Tack vare detta arbetssätt kunde exempelvis projekteringen av systemhandlingar avsevärt förkortas i och med deltagande av samtliga berörda parter, inklusive beställaren som därmed har varit uppdaterad och insatt i projektets alla skeden.

- VDC-projektering har varit spännande och givande. Det ger beställaren en komplett genomsyn och bra bild av slutprodukten på ett tidigt stadium, säger Andreas Arkling, Panorama Development AB.

Uppdraget har ett totalvärde om 240 MSEK varav lamellhuset omfattar 125 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Lidström, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, tfn +46 8 635 61 35 / +46 708 735 223, mikael.lidstrom@veidekke.se

Andreas Arkling, Panorama, tfn +46 8 525 026 01 / +46 70 992 91 71, andreas.arkling@panorama-dev.se

*) VDC (BIM) – VDC (Virtual Design and Construction) är en metodik som syftar till att, med hjälp av teknologi, integrera information och stödja samverkan i projekteringsprocessen. Metodiken innebär att alla aktörer och intressenter, så som till exempel arkitekt, VS, el, ventilation, konstruktion, beställare aktivt involveras i projekteringsfasen. VDC-metoden kräver fokus på teknik, metodik, process och organisation på en och samma gång.  

Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2009 en omsättning på ca 15,6 mdr NOK (ca 18,9 mdr SEK).

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm, utför entreprenadtjänster inom husbyggnad och renovering och bygger såväl bostäder som kommersiella lokaler. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholmsområdet

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm. Box 1503, Löfströms Allé 7, SE-172 66 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.