Skip to main content

Veidekke Fastighetsutveckling AB och KF Fastigheter AB förvärvar fastighet i Stockholm i gemensamt bolag.

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:13 CET

Veidekke Fastighetsutveckling AB och KF Fastigheter AB har genom ett gemensamt ägt bolag förvärvat fastigheten Stockholm Branddörren 2 av Stockholms Stad.

Köpare och säljare skall gemensamt arbeta för att en ny detaljplan omfattande handel och bostäder antas.

För mer information, kontakta:

Bengt Norlander, Veidekke Fastighetsutveckling AB, bengt.norlander@veidekke.se
Tfn + 46 8 635 94 63 / +46 709 463 009

Andreas Jaeger, Fastighetskontoret, andreas.jaeger@fsk.stockholm.se
Tfn: +46 8 508 270 02

Magnus Hammar, KF Fastigheter AB, magnus.hammar@kff.se
Tfn + 46 8 743 2520

 

Veidekke Fastighetsutveckling AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 250 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2008 en omsättning på ca 19,4 mdr NOK (ca 22 mrd SEK).

Veidekke Fastighetsutveckling AB förvärvar och förädlar fastigheter tillsammans med samarbetspartners. Vi är den enda etablerade aktören på marknaden som erbjuder delägarskap i kombination med kompetens inom projektutveckling. Vi investerar både finansiellt och strukturellt kapital.  Vi skapar mervärde genom vår förmåga att identifiera utvecklingsbara fastigheter, förstå slutkunden, ta fram trovärdiga kostnadskalkyler samt handla upp entreprenad och projektutvecklingsresurser. Vi är verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Fastighetutveckling AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy