Skip to main content

Veidekke och Solna stad i samverkan

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 07:00 CEST

Gemensamt för samtliga avrop är att de kommer att göras med iakttagande av en fasindelning med projektering (förstudie och framtagande av systemhandlingar – fas 1) å ena sidan och detaljprojektering och utförande (fas 2) å den andra sidan som beskrivs i detta Ramavtal. Ramavtalet gäller 2 år med möjlighet till förlängning om 2 år (1+1 år).

Vi är mycket stolta över att ha vunnit ramavtalet och blivit först i rangordning om tre entreprenörer.Veidekke har gjort en långsiktig satsning på att bygga kompetens och utveckla samverkansmodellen, vilket ligger i linje med vårt involverande arbetssätt. Avtalet med Solna Stad är en kvalitetsstämpel som visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande för både produkt och lösning, säger Per Wall arbetschef Veidekke

Genomförandet liknar mycket de avtal som Veidekke innehar med Lidingö Stad och Värmdö Kommun. Vi ser fördelar att arbeta långsiktigt med kunderna, där vi lär känna organisationerna och kan jobba med ständiga förbättringar. Det gagnar alla parter.

För mer information, vänligen kontakta

Per Wall, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 733550603

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 705800415

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2015 en omsättning på ca 24,5 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 600 anställda och en omsättning på ca 7,3 miljarder SEK (2015). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy