Skip to main content

Veidekke ökar sin orderstock med 30 procent

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:03 CET

Sundbyberg 2010-11-04

I dag presenterar Veidekkekoncernen årets tredje kvartalsrapport. Resultatet avseende den svenska verksamheten visar på att orderstocken ökar med 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Den svenska verksamhetens resultat för tredje kvartalet år 2010 innebär i korthet:

  • En omsättning på 879 MSEK jämfört med fjolårets 657 MSEK
  • Resultat före skatt på ca 30 MSEK jämfört med föregående års 12 MSEK
  • En orderstock på 3 729 MSEK jämfört med förgående år på 2 881 MSEK

- Det är till stor tillfredställelse som vi kan konstatera att Veidekke i Sverige har tryggad orderstocken efter årets tredje kvartal. Nu intensifierar vi arbetet att tillsammans med våra kunder skapa värdeskapande samspel, säger Per-Ingemar Persson landsansvarig för Sverige i Veidekke ASA:s koncernledning

Aktiviteten på Veidekke Bostad har ökat väsentligt jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet bostäder i produktion är per den siste september 463 stycken, att jämföra med föregående års 178 stycken. Det ger bra grund för Veidekke Bostads kommande expansiva fas under år 2011.

Nya order för Veidekke Entreprenad under tredje kvartalet består först främst av bostäder och kommersiella byggprojekt. Bland de nya kontrakten som undertecknades under 3:e kvartalet är Fullriggaren i Malmö, 86 MSEK. Brohus Lomma åt CA Fastigheter, 42 MSEK. Både bostadsprojekt och yrkesskola i Uppsala åt Stendörren Fastigheter, 21 MSEK.

Länk till Veidekke-koncernens kvartalsrapport 3 2010. Klicka här.
Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:
Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15
Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2009 en omsättning på ca 15,6 mdr NOK (ca 18,9 mrd SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 000 anställda och en omsättning på ca 3,1 mdr SEK (2009). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________
Veidekke Bostad AB, Box 1503, Löfströms Allé 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503, Löfströms Allé 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera