Skip to main content

Veidekke ska förstärka kapaciteten på E45 mellan Trollhättan och Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 07:00 CET

I februari påbörjar Veidekke arbetet med att förstärka kapaciteten på E45 mellan Trollhättan och Göteborg, sträckan genom Lilla Edet. Arbete beräknas vara klart i december år 2012.

- Det är ett fint och viktigt uppdrag som Veidekke har fått från Trafikverket. Ett uppdrag som visar att vi fortsätter att förstärka vår position som den värdeskapande samarbetspartnern i västra Sverige, säger Kenneth Karlsson arbetschef för projektet på Veidekke Entreprenad AB Region Syd/Väst

Kontraktsumman för Veidekke uppgår till ett värde om 254 MSEK och projektet är en utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för broar. Entreprenaden innebär bland annat:

  • en ombyggnad av 4 km befintlig tvåfältsväg till fyrfältsväg med mittseparering
  • nya trafikplatser med av- och påfartsramper
  • ny utfart för Räddningstjänsten
  • bullerskyddsvallar med tillhörande bullerskyddsplank

Arbetet påbörjas i februari och beräknas färdigställt i december 2012.


För mer information kontakta gärna:

Kenneth Karlsson, arbetschef för projektet på Veidekke Entreprenad AB Region Syd/Väst

Telefon: 0522-51 88 20

E-post: Kenneth.karlsson@veidekke.se

Hemsida: www.veidekke.se

Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2009 en omsättning på ca 15,6 mdr NOK (ca 18,9 mdr SEK).

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, är västra Sveriges ledande entreprenadföretag inom husbyggnation och anläggningsverksamhet. Största delen av verksamheten bedrivs i huvudsak med industrin, stora fastighetsägare, stat och kommun som kunder.

________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Entreprenad AB, Region Syd/Väst.
Falkenbergsgatan 3
SE-412 85 Göteborg
tfn +46 31 50 56 00
E-post: info@veidekke.se
Internet: www.veidekke.se

Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy