Skip to main content

Veidekke står stabilt efter tio år i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 09:32 CET

I dag presenterar Veidekke-koncernen 2009 års fjärde kvartalsrapport, samt årsresultatet för 2009. Resultatet avseende den svenska verksamheten uppvisar stabilitet, trots ett turbulent år.

Det är med glädje Veidekke konstaterar att företaget på så kort tid rotat sig så väl på den svenska marknaden att det stått stabilt även under de två senaste årens finansoro.

Den svenska verksamhetens resultat för helåret 2009 innebär i korthet: 

  • En omsättning på 3 129 MSEK jämfört med fjolårets 3 713 MSEK.
  • Ett totalresultat på 70 MSEK jmf med föregående års 181 MSEK.
  • En orderstock på 3 540 MSEK jmf med 2 742 MSEK vid årsskiftet 2008/2009.

- Visst har de senaste två åren varit tuffa, men företaget uppvisar ändå acceptabel lönsamhet på sista raden. Vi är speciellt glada över att vår bostadsutvecklingsverksamhet, trots extrema förutsättningar, visar lönsamhet. Under årets sista månader fick vi in ett antal större entreprenadprojekt i orderboken och för vår bostadsutveckling ligger ett flertal projekt redo att byggstarta. Vi ser därför ganska positivt på det kommande året, kommenterar Per-Ingemar Persson, Sverige-ansvarig i Veidekkes koncernledning.

Inom Veidekke Bostad ökar försäljningstakten. Under 2009 såldes 215 enheter jämfört med 86 under hela 2008. Årsresultatet minskade till 36 MSEK (125 MSEK). Marknaden har återhämtat sig markant , i synnerhet i Stockholmsregionen. Även i Skåne och Göteborg ser läget positivt ut inför 2010. Vid årsskiftet fanns endast 15 st byggstartade enheter osålda och inga (0) färdigställda osålda enheter i verksamheten.

Veidekkes entreprenadregioner i Sverige har utvecklat sig på ett för respektive regions förutsättningar tillfredställande sätt under 2009. Samtliga enheter utom region Väst har ökat sina lönsamhetsmarginaler. Marknaden i Göteborgsområdet har dock drabbats väldigt hårt av krisen i fordonsindustrin, vilket tyvärr har resulterat i ett förlustresultat för vår entreprenadverksamhet där . Totalresultatet minskade därmed till 44 MSEK (56 MSEK).

Orderstocken har ökat kraftigt framför allt på grund av ökad orderingång för anläggningsverksamheten i Stockholm, men också för våra regioner i Västra Sverige och Skåne.

Mer finansiell information finner du på koncernens hemsida www.veidekke.no.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad AB, tfn +46 8 635 61 50
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, tfn +46 8 635 61 15
Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke, tfn +46 70 680 56 04

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 250 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2009 en omsättning på ca 15,6 mdr NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 000 anställda och en omsättning på ca 3,1 mdr SEK (2009). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00
Veidekke Entreprenad AB, Box 1503, Allén 7, SE-172 29 Sundbyberg, tfn +46 8 635 61 00
E-post: info@veidekke.se - Internet: www.veidekke.se
Finansiell information om Veidekke finns på www.veidekke.no

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy