Skip to main content

Veidekke Sveriges kvartalsrapport april - juni 2012: Stabil verksamhet trots avvaktande marknad

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 07:30 CEST

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets andra kvartalsrapport. Veidekke Sveriges positiva trend från utgången av första kvartalet håller i sig. Veidekke Entreprenad visar fortsatt stabilitet i sin verksamhet. Veidekke Bostad möter dock precis som branschen i övrigt en något avvaktande marknad.

Den svenska verksamhetens resultat för andra kvartalet 2012 innebär i korthet:

  • En omsättning om 1 180 MSEK jämfört med fjolårets 1 109 MSEK.
  • Ett totalresultat på 32 MSEK jämfört med föregående års 204 MSEK*.
  • En orderstock på 3 752 MSEK jämfört med 2 925 MSEK från årsskiftet 2011/2012.

* Motsvarande kvartal 2011 innehöll en engångspost på 157 MSEK i resultat, varför det relevanta jämförelsetalet är 47 MSEK.

-Osäkerheten runt Europas ekonomi och den påverkan den kan komma få på den svenska marknaden, påverkar av naturliga skäl även oss. Bostadsköparna tvekar och företagen avvaktar tydliga signaler innan de väljer att investera. Vi är därför väldigt glada över att vi har attraktiv tomtmark samt en orderstock inom entreprenaddelen som ger stabilitet framåt. Vi är positiva inför hösten, säger Koncerndirektör Veidekke ASA, Per-Ingemar Persson.

Veidekke Bostad har precis som övriga branschen haft en svag inledning på 2012. Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande vilket påverkar kvartalsresultatet negativt. Även om inga direkta förbättringar kan skönjas i det korta perspektivet så är bilden dock inte helt negativ. Delar av marknaden, såsom efterfrågan på profilerade projekt samt efterfrågan inom Göteborgsregionen, är god.

-Veidekke Bostads resultat präglas i hög grad av den avvaktande marknaden och i tid förskjutna byggstarter. Den största förändringen i resultat beror dock på att föregående års kvartalsresultat innehöll engångselement med storlek 157 MSEK, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

Veidekke Entreprenads utvecklingsriktning med marginalförbättringar från första kvartalet håller i sig.

-Vår verksamhet ser fortsatt stabil ut trots en tveksam marknad. Vi känner oss väl rustade inför de utmaningar hela branschen står inför, säger Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad.

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Ingemar Persson, Koncerndirektör Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40

Erik Alteryd, VD Veidekke Entreprenad, tfn +46 8 635 61 50

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn +46 8 635 61 15

Per G Svensson, Ekonomichef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 21

Jenny Henrichson, Kommunikationschef, tfn + 46 733 57 10 88

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 000 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2011 en omsättning på ca 17,9 mdr NOK (ca 20,9 mrd SEK).

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 110 anställda och en omsättning på ca 4,1 mdr SEK (2011). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.

_____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Löfströms Allé 7 SE-172 66 Sundbyberg tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy