Skip to main content

​Vellinge kommun antar bostadsförsörjningsprogram

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 07:53 CET

Under onsdagens sammanträde fattade kommunfullmäktige ett viktigt framtidsbeslut. Bostadsförsörjningsprogrammet, som anger hur kommunen ska klara den framtida bostadsförsörjningen på ett hållbart sätt, antogs.

Bostadsförsörjningsprogrammet, som är en del av kommunen utvecklingsstrategi, är ett ambitiöst och tämligen detaljerat program som anger hur kommunen ska planera och styra byggandet av bostäder på lång sikt i de olika delarna av kommunen.

Ambitiösa mål

Programmet tar höjd för det enprocentsmål kommunen har, som innebär att kommunen ska växa med en procent om året. Under tiden 2015-2025 planeras 2250-3250 nya bostäder i kommunen vilket kommer innebära en befolkningsökning med 3500-5000 personer under samma period.

- Bostadsförsörjningsprogrammet är en mycket viktig del i kommunens fortsatta tillväxt och utveckling. Vi behöver växa för att möta den demografiska utvecklingen och för att klara fortsatt hög kvalité inom välfärden. Programmet anger tydligt riktningen för hur vi ska jobba med bostadsfrågan i kommunens olika delar. Vi behöver växa men det måste ske på rätt sätt och i rätt takt och med rätt balans i de olika kommundelarna. Genom bl a ökad förtätning av de centrala delarna kan vi spara värdefull åkermark och de unika naturvärdena som finns i kommunen. Kombinerat med andra åtgärder, som till exempel utveckling av kommunens olika centrum och näringslivet, har vi en riktigt bra grund att stå på inför framtiden, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Olika mål för olika delar

Bostadsförsörjningsprogrammet behandlar kommunens samtliga delar och presenterar olika lösningar för respektive del baserat på bland annat demografiska förutsättningar och vilken typ av bostäder som mest behövs och passar bäst in i området.

Sammantaget planeras en jämn och balanserad nyproduktion bestående av både lägenheter och småhus.

- Det är väldigt viktigt att Vellinge kommun i framtiden kan presentera en flera olika boendeformer. Målsättningen är att Vellinge kommun ska kunna erbjuda bästa möjliga boende, oavsett i vilket skede man befinner sig i livet, förklarar Carina Wutzler.

Foto: Bättre utsikter med nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi kan skryta med några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy