Skip to main content

Venture Cup-alumner samtalar om innovationskraft med Maud Olofosson

News   •   Feb 18, 2011 14:40 CET

I tisdags den 15 februari var Venture Cup inbjudna till näringsminister Maud Olofsson för rundabordsamtal om ungas innovationskraft. Huvudpersonerna för samtalet var fyra tidigare deltagare, Venture Cup-alumner, som alla representerade varsin region. Entreprenörerna som deltog var Karin Lersten från Göteborg, Josefin Nordström från Stockholm, Fredrik Öhrn från Luleå och Jacob Lönroth från Lund.

Maud Olofsson inledde samtalet med att konstatera att verksamheter som Venture Cup är viktiga för att öka ungas innovationskraft och stötta innovatörernas process att utveckla sina företag.

Syftet med samtalet var att näringsministern skulle få inblick i hur klimatet ser ut för unga entreprenörer i Sverige idag, vad är det som funkar och vilka hinder finns det för de som vill starta företag.

En svårighet som de flesta av entreprenörerna har upplevt är att få finansiering. Från allt för byråkratiskt och fyrkantiga “mjuka” pengar till svenska investerares ovilja att investera i start-up-bolag.

Entreprenörerna menar att Venture Cup har varit till stor hjälp i arbete med affärsidéen. Allt ifrån att få stöd och råd för fortsatt utveckling till de kontakter och den legimitet som idéen fått genom att tagit del av Venture Cups process.

Läs mer om innovation och enteprenörskap på näringsdepartementets hemsida www.regeringen.se/naring

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy